thêm hình ảnh

Dead hoặc Alive Hình ảnh

thêm video

Dead hoặc Alive Video

tạo phiếu bầu

Dead hoặc Alive Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Dead hoặc Alive
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Ayane
56%
44%
người hâm mộ lựa chọn: Hell yea (its was awesome!)
59%
27%
hòa!
26%
26%
thêm dead hoặc alive số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Dead hoặc Alive Các Câu Trả Lời

4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm dead hoặc alive các câu trả lời >>  
viết bài

Dead hoặc Alive Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Dead hoặc Alive đường Dẫn

thêm dead hoặc alive đường dẫn >>  

Dead hoặc Alive tường

kicksomebut23 đã đưa ý kiến …
The game is Awesome đã đăng hơn một năm qua
Master24 đã bình luận…
Indeed. hơn một năm qua
big smile
TheDannyMan đã đưa ý kiến …
Jann Lee doesn't drink water. He drinks WA-TAAH!! đã đăng hơn một năm qua
Zekrom676 đã đưa ý kiến …
Well, Found Sakura Haruno's country voice, Tina Armstrong
"Here I Come !!" XD đã đăng hơn một năm qua
Zekrom676 đã bình luận…
oh wow Momiji hayabusa's suppose to be in on it too. XD hơn một năm qua