David Henrie/ Justin Russo Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-9 của 9

cool
pEnELoPe3six đã đưa ý kiến …
David Henrie is so cool đã đăng hơn một năm qua
nmdis đã bình luận…
yeah he is so hot hơn một năm qua
smile
sehrish8 đã đưa ý kiến …
i like david henrie đã đăng hơn một năm qua
treybear13 đã đưa ý kiến …
I Loved Him Is The Cool Man And Play As The Actor On Wizards Of Waverly đã đăng hơn một năm qua
cara170502 đã đưa ý kiến …
he is so fit đã đăng hơn một năm qua
HONGTHU đã đưa ý kiến …
I just make a club name Attractive (Dan&Emma - Steve&Kono - David&Selena - Nick&Miley - .. -)
Come and tham gia It (It will be Brilliant If bạn ask Your friend tham gia it, too)
p/s : I'm A New Girl so It Would Be An Honour if bạn tell me what's bad & good of Attractive_topic --- forgive me, my english not really good ---
THANKS For đọc đã đăng hơn một năm qua
TheLogicalwitch đã bình luận…
the brother&sister club in short?? hơn một năm qua
pEnELoPe3six đã bình luận…
David&Selena ------ in my opinion, they are way thêm better than Justin&Selena (that Justin I mean is Justin Bieber) hơn một năm qua
RandomQueenOo đã đưa ý kiến …
i loveee him đã đăng hơn một năm qua
heart
JoeJGirl1994 đã đưa ý kiến …
hes my fave on wowp! đã đăng hơn một năm qua
PftFan99 đã bình luận…
He's my second. ^^ hơn một năm qua
heart
14m đã đưa ý kiến …
how sad!
no 1 writes on David's wall!!!!
don't worry.......
i will!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
kiss
14m đã đưa ý kiến …
UuMMmmmmaaaHHhhhhh!!!!!!!!! the longest kissi 2 the cutest & cutestestestt David Henrie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua