danisnotonfire Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 19

phandrewgrfield đã đưa ý kiến …
i tình yêu danisnotfire's beard <3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 đã đăng hơn một năm qua
phantaryn đã đưa ý kiến …
is it just me hoặc is dan the hottest person on Youtube not including phil hoặc pewdiepie đã đăng hơn một năm qua
mostar1219 đã bình luận…
YAASSS hơn một năm qua
sarabeara đã bình luận…
Yes including phil and pewdiepie. Dan is hotter than both of those two put together. hơn một năm qua
SammySharp đã đưa ý kiến …
Dan will be posting a video of him doing another Krave Challenge tiếp theo week! Watch Phil's latest video to see him doing his krave challenge with Dan. I laughed so hard! Poor Dan... anyway. EXPECT DAN tiếp theo WEEK! đã đăng hơn một năm qua
laugh
BandGeekForLife đã đưa ý kiến …
How To Speak Internet! My personal fav! I could use BAMF to describe some of my friends! đã đăng hơn một năm qua
frostedgirl1 đã bình luận…
It my personal yêu thích too hơn một năm qua
heart
Ninjagirl88 đã đưa ý kiến …
They're so cute! đã đăng hơn một năm qua
NothingButNerd đã đưa ý kiến …
I tình yêu Dan, and Phil. They're such good Những người bạn <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
xWhatDoYouWantx đã đưa ý kiến …
I <3 Dan! đã đăng hơn một năm qua
smile
bowties_r_cool đã đưa ý kiến …
link
Please tham gia if bạn are an amazingphil người hâm mộ :) đã đăng hơn một năm qua
bowties_r_cool đã đưa ý kiến …
Can someone please get this club a thông tin các nhân picture! (I would but I have no clue how to) đã đăng hơn một năm qua
SeeUV3 đã đưa ý kiến …
I got a Danisnotonfire t-shirt from the Uk đã đăng hơn một năm qua
monkey
DanLady đã đưa ý kiến …
heyuyyyyyyyy BACKSTREETS BACK EVERBODY đã đăng hơn một năm qua
ninjacupcake88 đã đưa ý kiến …
Just uploaded a bunch of Dan's video to the video section. thêm to come some other day. đã đăng hơn một năm qua
SeeUV3 đã đưa ý kiến …
On a live hiển thị Phil actually đã đưa ý kiến hi to me <3 đã đăng hơn một năm qua
JennLautner đã đưa ý kiến …
Does dan like mexican food?lol totally ngẫu nhiên :P in some website they say he doesn't and he recently đã đăng a picture making fajita đã đăng hơn một năm qua
DELENA5112 đã đưa ý kiến …
I don't even care he took 2 weeks to post his last videos, they were some of his bests. đã đăng hơn một năm qua
angelic
Glambert2 đã đưa ý kiến …
He's so cute đã đăng hơn một năm qua
big smile
hermione888 đã đưa ý kiến …
Hope he does a video with Emma Blackery that would be AWESOME đã đăng hơn một năm qua
SeeUV3 đã đưa ý kiến …
dan is sooooooo adorable >,< đã đăng hơn một năm qua
heart
SerenaHowell đã đưa ý kiến …
So excited when bạn answered my question!!!! I tình yêu cheese too xx đã đăng hơn một năm qua