• » dan & blair «. . Wallpaper and background images in the Dan and Blair club tagged: dair gossip girl dan humphrey blair waldorf fan art.

    hâm mộ 0 những người hâm mộ
    Fanatic    (nguồn: tumblr)

    từ khóa: dair, Gossip Girl, dan humphrey, Blair Waldorf, tranh sáng tạo của người hâm mộ

 D/B
D/B
 dair
dair
 cover of INSIDE bởi Daniel Humphrey :D
cover of INSIDE bởi Daniel Humphrey :D
 Dair Confession
Dair Confession
 dan blair
dan blair
 Penn and Leighton at The Dark Knight Rises Premiere 16th July 2012
Penn and Leighton at The Dark Knight Rises Premiere 16th July 2012
 Serena who?
Serena who?
 Dan Blair
Dan Blair
 Penn and Leighton on Gossip Girl Season 6 Set
Penn and Leighton on Gossip Girl Season 6 Set
 Dair Confession
Dair Confession
 they will Kiss omg
they will Kiss omg
 Leighton and Penn
Leighton and Penn
 Dair
Dair
 On set February 6, 2012 HIGH QUALITY
On set February 6, 2012 HIGH QUALITY
 » dan & blair «
» dan & blair «
 Dan&Blair
Dan&Blair
 Dair <3, 6th Feb
Dair <3, 6th Feb
 Dan and Blair
Dan and Blair
 dan blair
dan blair
 Dan and Blair
Dan and Blair
 dair
dair
 On the set of Gossip Girl - October 31
On the set of Gossip Girl - October 31
 Leighton and Penn On Set (August 28, 2012)
Leighton and Penn On Set (August 28, 2012)
 Dair First Kiss!
Dair First Kiss!
 dair
dair
 I'm sad but I remain hopeful
I'm sad but I remain hopeful "DAIR"
 » dan & blair «
» dan & blair «
 » dan & blair «
» dan & blair «
 Dan/Blair
Dan/Blair
 dan and blair
dan and blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 Dan ♥ Blair
Dan ♥ Blair
 blair and Dan
blair and Dan
 dair
dair
 finally finally <33333333
finally finally <33333333
 Dan & Blair
Dan & Blair
 dan humphrey & blair waldorf picspam
dan humphrey & blair waldorf picspam
 C, NOT B!
C, NOT B!
 lover boy
lover boy
 stop and stare
stop and stare
 dan and blair
dan and blair
 dair
dair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 Dan Blair
Dan Blair
 Gossip Girl
Gossip Girl
 Dan and Blair
Dan and Blair
 Dan and Blair
Dan and Blair
 Dan and Blair
Dan and Blair
 Dan and Blair
Dan and Blair
 Dan and Blair
Dan and Blair
 Dan and Blair
Dan and Blair
 Dan and Blair
Dan and Blair
 Dan and Blair
Dan and Blair
 Dan and Blair
Dan and Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 » dan & blair «
» dan & blair «
 All I want for giáng sinh
All I want for giáng sinh
 Dair <3
Dair <3
 danandblair
danandblair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 BTS Dan Blair
BTS Dan Blair
 Dan/Blair
Dan/Blair
 5.14 The Backup Dan Stills
5.14 The Backup Dan Stills
 Dair Fandom Confession
Dair Fandom Confession
 dan humphrey & blair waldorf picspam
dan humphrey & blair waldorf picspam
 db
db
 the lonely boy ♥ the lonely girl
the lonely boy ♥ the lonely girl
 dan humphrey & blair waldorf picspam
dan humphrey & blair waldorf picspam
 » dan & blair «
» dan & blair «
 » dan & blair «
» dan & blair «
 Crazy, Cupid, tình yêu poster
Crazy, Cupid, tình yêu poster
 Dair to Dare
Dair to Dare
 ERIC I tình yêu YOU. DAIR <3
ERIC I tình yêu YOU. DAIR <3
 Dair in the Good Old Days
Dair in the Good Old Days
 team Pauper !
team Pauper !
 Dan&Blair Manip
Dan&Blair Manip
 blair and Dan
blair and Dan
 Dair hình nền
Dair hình nền
 dan and blair
dan and blair
 The một giây Kiss (cellphone video = FRUSTRATING)
The một giây Kiss (cellphone video = FRUSTRATING)
 Dan Humphrey & Blair Waldorf picspam
Dan Humphrey & Blair Waldorf picspam
 dan humphrey & blair waldorf picspam
dan humphrey & blair waldorf picspam
 dan humphrey & blair waldorf picspam
dan humphrey & blair waldorf picspam
 dan humphrey & blair waldorf picspam
dan humphrey & blair waldorf picspam
 dan humphrey & blair waldorf picspam
dan humphrey & blair waldorf picspam
 dan humphrey & blair waldorf picspam
dan humphrey & blair waldorf picspam
giường
giường
 Dair
Dair
 dair :)
dair :)
 Dan&Blair: 10 things I hate about bạn
Dan&Blair: 10 things I hate about bạn
 ♥ Ashley Benson tình yêu DAIR ♥
♥ Ashley Benson tình yêu DAIR ♥
 Dair Fandom Tweet
Dair Fandom Tweet
 Dair - 4x13 Promo
Dair - 4x13 Promo
 » dan & blair «
» dan & blair «
 perfect couple
perfect couple
 Dan and Blair
Dan and Blair
 Dair First Kiss!!
Dair First Kiss!!
 Dan and Blair
Dan and Blair
 This is Insane
This is Insane
 dan and blair
dan and blair
 Dan & Blair 4x17 Promotional bức ảnh
Dan & Blair 4x17 Promotional bức ảnh
 Dan/Blair 4x17
Dan/Blair 4x17
 Dan/Blair 4x17
Dan/Blair 4x17
 Dan/Blair 4x17
Dan/Blair 4x17
 Dan/Blair 4x17
Dan/Blair 4x17
 Dan & Blair 4x16 Promotional các bức ảnh
Dan & Blair 4x16 Promotional các bức ảnh
 Penn Badgley & Leighton Meester
Penn Badgley & Leighton Meester
 hot and sexy
hot and sexy
 dan & blair
dan & blair
 » dan & blair «
» dan & blair «
 dan and blair kissing
dan and blair kissing
 » dan & blair «
» dan & blair «
 » dan & blair «
» dan & blair «
 Dan and Blair
Dan and Blair
 Dan & Blair
Dan & Blair
 Dair Confession
Dair Confession
 Dan & Blair
Dan & Blair
 Penn and Leighton behind the set
Penn and Leighton behind the set
 Penn and Leighton behind the set
Penn and Leighton behind the set
 Leighton & Penn
Leighton & Penn
 Have One On Me
Have One On Me
 Have One On Me
Have One On Me
 » dan & blair «
» dan & blair «
 » dan & blair «
» dan & blair «
 » dan & blair «
» dan & blair «
 » dan & blair «
» dan & blair «
 » dan & blair «
» dan & blair «
 » dan & blair «
» dan & blair «
 » dan & blair «
» dan & blair «
 » dan & blair «
» dan & blair «
 DB;
DB;
 Dan & Blair sexin' it up in the elevator
Dan & Blair sexin' it up in the elevator
 Dan and Blair 5x15
Dan and Blair 5x15
 penn/leighton manip
penn/leighton manip
 Dan and Blair
Dan and Blair

0 comments