trả lời câu hỏi này

Damon Salvatore Câu Hỏi

What saying do bạn think Luật sư đấu trí Damon?

 VampireDiaries1 posted hơn một năm qua
next question »

Damon Salvatore Các Câu Trả Lời

Damon11 said:
Never Judge A Book bởi Its Cover
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
That's exactly what I was thinking!!! ;D
DamonLover0627 posted hơn một năm qua
MissKashandra said:
My saying for Damon is...."I pretend to not care hoặc admit I'm hurt...because I don't trust that they would hiển thị it back to me the way I hiển thị them.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
35798jkd said:
All's fare in tình yêu and war.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
i have too agree with 35798jkd
taiabell posted hơn một năm qua
*
i tot agree
katie403 posted hơn một năm qua
Amy1968 said:
bạn Know bạn Want Me and It's right, just not right now ~ The Kiss
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »