trả lời câu hỏi này

Damon Salvatore Câu Hỏi

10 các điểm thưởng !!

POST THE BEST PICTURE OF DAMON SALVATORE !! AND EARN 10 các điểm thưởng !! VOTE FOR THE BEST !!
 vamp2wolfgirl2 posted hơn một năm qua
next question »

Damon Salvatore Các Câu Trả Lời

Smiley25 said:
Here's mine. ;)
select as best answer
 Here's mine. ;)
posted hơn một năm qua 
*
4 các điểm thưởng
vamp2wolfgirl2 posted hơn một năm qua
*
*dies on the spot for his amazingness* xxx
Teamjacob27 posted hơn một năm qua
*
I DO
darina25 posted hơn một năm qua
KATIE4DAMON said:
Here's Mine
select as best answer
 Here's Mine
posted hơn một năm qua 
*
tình yêu this one
flowerdrop posted hơn một năm qua
*
its cute but i dont like elena for damon .. well sort if .. jajaj u get 3 các điểm thưởng ..
vamp2wolfgirl2 posted hơn một năm qua
*
how r u ???
KATIE4DAMON posted hơn một năm qua
juliemontoya said:
So funny!
select as best answer
 So funny!
posted hơn một năm qua 
*
LOL!!!!
yoyojackson posted hơn một năm qua
dumy said:
,lmrkbvmkl35thgoighfgveiu
select as best answer
posted hơn một năm qua 
twilightsaga94 said:
mine :)
select as best answer
 mine :)
posted hơn một năm qua 
*
DAMN SOOOO SOOO SOOO SSSSUPER CUTE/HOT ..
vamp2wolfgirl2 posted hơn một năm qua
*
SO HOT !!!
KATIE4DAMON posted hơn một năm qua
*
<33333333333333333
Teamjacob27 posted hơn một năm qua
BiiibBatman said:
Mine :)

select as best answer
 Mine :)
posted hơn một năm qua 
*
HOT
KATIE4DAMON posted hơn một năm qua
*
HOTTY HOT HOT!! <3 xxx
Teamjacob27 posted hơn một năm qua
*
agree
KATIE4DAMON posted hơn một năm qua
*
me likee!
nglenn9 posted hơn một năm qua
20cosmogirl said:
my pick
select as best answer
 my pick
posted hơn một năm qua 
*
LIKE I đã đưa ý kiến ELENA AND DAMON NOT MY THING .. JEJEJE SRRUT U GET 3 các điểm thưởng !!Y B
vamp2wolfgirl2 posted hơn một năm qua
*
THINK THEIR JUST PERFECT
darina25 posted hơn một năm qua
flowerdrop said:
Mine
select as best answer
 Mine
posted hơn một năm qua 
*
CUTE 3 các điểm thưởng ..
vamp2wolfgirl2 posted hơn một năm qua
*
thank bạn
flowerdrop posted hơn một năm qua
*
NO HE IS thêm THEN SOOOOOO CUTE HE IS SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO CUTE
darina25 posted hơn một năm qua
nglenn9 said:
tình yêu the Damon smirk!
select as best answer
 tình yêu the Damon smirk!
posted hơn một năm qua 
*
Lol. Cute .. 5 các điểm thưởng for u ..
vamp2wolfgirl2 posted hơn một năm qua
*
tình yêu IT TOO
darina25 posted hơn một năm qua
_Chryso_ said:
tình yêu this one♥
select as best answer
 tình yêu this one♥
posted hơn một năm qua 
Marie218 said:
Mine
select as best answer
 Mine
posted hơn một năm qua 
*
tình yêu THIS PIC- tình yêu HIS STARE-
darina25 posted hơn một năm qua
*
I Kno Right!? Its Intense & I tình yêu How His Blue Eye Stands Out. It So Beatiful!!
Marie218 posted hơn một năm qua
*
oh trust me it is thêm then beautiful!!!
darina25 posted hơn một năm qua
darina25 said:
do u think this is cute???
well no this is amazingnly cute!!!
select as best answer
 do u think this is cute??? well no this is amazingnly cute!!!
posted hơn một năm qua 
FallenLove said:
Yumm! <3
select as best answer
 Yumm! <3
posted hơn một năm qua 
frankie_fan said:
I like this one
select as best answer
 I like this one
posted hơn một năm qua 
next question »