thêm hình ảnh

Damon Salvatore trích dẫn Hình ảnh

thêm video

Damon Salvatore trích dẫn Video

tạo phiếu bầu

Damon Salvatore trích dẫn Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Damon: I do believe in killing the messenger. Know why? It sends a message
Damon: I do believe in killing...
34%
damon: stefan likes puppy...
18%
thêm damon salvatore trích dẫn số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Damon Salvatore trích dẫn Các Câu Trả Lời

5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm damon salvatore trích dẫn các câu trả lời >>  
viết bài

Damon Salvatore trích dẫn Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Damon Salvatore trích dẫn đường Dẫn

thêm damon salvatore trích dẫn đường dẫn >>  

Damon Salvatore trích dẫn tường

remy_46 đã đưa ý kiến …
"Elena, I’ve seen [a future with you] since the một giây I laid my eyes on you."
5x22 đã đăng hơn một năm qua
remy_46 đã đưa ý kiến …
"This is reality, and there's no such thing as werewolves."
Season 2, Episode 2 - Công chúa tóc xù New World đã đăng hơn một năm qua
remy_46 đã đưa ý kiến …
Shane: "I'll stay here to make sure she's safe."
Damon: "I'll stay here to make sure you're not lying."
Season 4, Episode 13 - Into The Wild đã đăng hơn một năm qua