dalida Updates

a video đã được thêm vào: Dalida besame mucho 1979 hơn một năm qua by fiyona
a photo đã được thêm vào: dalida hơn một năm qua by fiyona
fan art đã được thêm vào: dalida hơn một năm qua by fiyona
a link đã được thêm vào: A walk in the footsteps of Dalida hơn một năm qua by fiyona
a comment was made to the photo: dalida hơn một năm qua by Lena_t
a link đã được thêm vào: Dalida PICTURES, LYRICS, PHOTOS, CHORDS hơn một năm qua by fiyona
a link đã được thêm vào: Dalida imdb hơn một năm qua by fiyona
an icon đã được thêm vào: dalida hơn một năm qua by fiyona
a video đã được thêm vào: Dalida - Bang Bang hơn một năm qua by fiyona
a screencap đã được thêm vào: dalida hơn một năm qua by fiyona
a wallpaper đã được thêm vào: dalida hơn một năm qua by fiyona
a video đã được thêm vào: Dalida feat. Alain Delon - Paroles,Paroles hơn một năm qua by fiyona
a link đã được thêm vào: dalida hơn một năm qua by fiyona