Dalena Updates

a link đã được thêm vào: các bức ảnh of Toscanova bữa tối, bữa ăn tối ngày hơn một năm qua by ptest
a video đã được thêm vào: David proposes to Selena hơn một năm qua by ptest
a comment was made to the fan art: D/S Gifs hơn một năm qua by diehardromantic
a comment was made to the photo: David/Selena hơn một năm qua by diehardromantic
a comment was made to the poll: Do bạn ship Jalex (Justin/Alex)? hơn một năm qua by corinehyuga19
a comment was made to the photo: TRUE hoặc NOT? DALENA hoặc not? What do bạn think? hơn một năm qua by dhaakshu
a comment was made to the photo: David and Selena/Delena hơn một năm qua by firebabe77
a photo đã được thêm vào: TRUE hoặc NOT? DALENA hoặc not? What do bạn think? hơn một năm qua by firebabe77
a comment was made to the photo: David and Selena sushi date: January 26, 2014 hơn một năm qua by diehardromantic
a comment was made to the photo: David sweeping Selena off her feet hơn một năm qua by dhaakshu
a comment was made to the poll: If Justin and Alex weren't siblings, would bạn ship them? hơn một năm qua by diehardromantic
a comment was made to the photo: bữa tối, bữa ăn tối ngày at Phillippe Chow- August 27, 2010 hơn một năm qua by I_LUVE_AUSTIN
a comment was made to the photo: dalena hơn một năm qua by I_LUVE_AUSTIN
a comment was made to the photo: Delena- I tình yêu bạn hơn một năm qua by I_LUVE_AUSTIN
a comment was made to the photo: D/S MANIP hơn một năm qua by I_LUVE_AUSTIN
a comment was made to the photo: Beautiful <3 hơn một năm qua by I_LUVE_AUSTIN
a comment was made to the photo: Full bức ảnh hơn một năm qua by firebabe77
a comment was made to the fan art: David got it hoặc Selena gave it to him? hơn một năm qua by firebabe77
a comment was made to the video: Radio Disney Interview hơn một năm qua by firebabe77
a comment was made to the photo: Dalena bữa tối, bữa ăn tối ngày (others pics) hơn một năm qua by firebabe77
a comment was made to the icon: David/Selena hơn một năm qua by firebabe77
a comment was made to the icon: D&S hơn một năm qua by firebabe77
a comment was made to the icon: D&S hơn một năm qua by firebabe77
a reply was made to the forum post: Những trái tim tan vỡ hơn một năm qua by firebabe77
a reply was made to the forum post: DaLena Movie? hơn một năm qua by firebabe77
a reply was made to the forum post: Movie Together? hơn một năm qua by firebabe77
a reply was made to the forum post: Don't bạn think . . ? hơn một năm qua by firebabe77
a comment was made to the fan art: YES! DaLena hơn một năm qua by sieluvzsoul
a comment was made to the fan art: DaLena please hơn một năm qua by diehardromantic
fan art đã được thêm vào: DaLena please hơn một năm qua by diehardromantic
a comment was made to the photo: Disney's Summer Soiree hơn một năm qua by diehardromantic
a comment was made to the photo: D/S hơn một năm qua by diehardromantic
a comment was made to the photo: Selena and David sharing món tráng miệng hơn một năm qua by diehardromantic
a comment was made to the photo: Disney's Summer Soiree hơn một năm qua by firebabe77
a comment was made to the photo: Selena & David hơn một năm qua by firebabe77
a comment was made to the fan art: Dalena on the bờ biển, bãi biển hơn một năm qua by firebabe77
a comment was made to the photo: Wizard promo shots hơn một năm qua by firebabe77
a comment was made to the photo: Wizard promo shots hơn một năm qua by firebabe77
a comment was made to the photo: David's arm comforting Selena hơn một năm qua by firebabe77
a comment was made to the photo: Selena, David and Jake getting their wands hơn một năm qua by firebabe77
a comment was made to the photo: Looks like Dalena hơn một năm qua by firebabe77
an answer was added to this question: post best picture of Selena and David!! hơn một năm qua by cece3434
a comment was made to the article: Dalena Fanfic - - Kiss hơn một năm qua by juansalid