Daenerys Targaryen Updates

an icon đã được thêm vào: Daenerys cách đây 5 ngày by Bibi69
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Fight Song cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: horns like a devil / Daenerys Targaryen cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: daenerys targaryen | shattered cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: daenerys targaryen - the archer cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Remembrance cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen ◁ Believer cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: You're a memory - Team Daenerys cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | In the end cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: ❖ daenerys targaryen | paralyzed cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: ❝Yellow Flicker Beat❞ Daenerys Targaryen | Game of thrones cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen || Survivor cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: daenerys targaryen; lovely [season 8] cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: (GoT) Daenerys Targaryen // The Dragon Wrath cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen - Ready hoặc not [+8x5] cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen I Let it Be Fear [8x05] cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Monster You've Made Me cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen I Forever May bạn Reign [+8x06] cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen II The dragon Queen [+8x06] cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | The girl who Mất tích herself. cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: daenerys targaryen | all alone. cách đây một tháng 1 by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen I was here +8x06 cách đây 2 tháng by CandiceBorgia
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen • Be A Dragon [+8x05] cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | The Iron ngôi vua, ngai vàng cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | The Queen We Chose cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen || Crown cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen || BURN THEM ALL cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen I Burn Them All [8x05] cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Mother Of Những câu chuyện về rồng cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Control [Halsey] cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen - lwymmd cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen || I'm not my father [+8x06] cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Yellow Flicker Beat cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Looking Too Closely [+8x05] cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen // LIGHT 'EM UP [+8x05] cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Forever May bạn Reign || Daenerys Targaryen cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | fallen dragon [8x06] cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | you've woken the dragon [8x05] cách đây 3 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | See What I've Become cách đây 3 tháng by Piu95
fan art đã được thêm vào: Daenerys Targaryen Art cách đây 3 tháng by KelRisk1283
a comment was made to the photo: First of His Name cách đây 4 tháng by Edi999
a reply was made to the forum post: Feel like Daenerys? (RP Needs you!) cách đây 4 tháng by fansfunsz
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Queen Of The Ashes cách đây 4 tháng by AcidBanter
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen - The Queen cách đây 4 tháng by AcidBanter
a video đã được thêm vào: (GOT) Daenerys Targaryen | Her full story cách đây 4 tháng by Makeupdiva
a poll đã được thêm vào: ** Potential Spoiler ** cách đây 5 tháng by xxxqueenMaryxxx
a video đã được thêm vào: Daenerys Targaryen | Never wanted to leave cách đây 5 tháng by Piu95
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Badass Daenerys Targaryen Moments cách đây 5 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Badass Daenerys Targaryen Moments cách đây 7 tháng by Makeupdiva
a poll đã được thêm vào: Daenerys better in cách đây 8 tháng by xxxqueenMaryxxx