Daehyun Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 20

heart
populargirl0104 đã đưa ý kiến …
▀█▀   ▒█░░░ █▀▀█ ▀█░█▀ █▀▀   ▒█░░▒█ █▀▀█ █░░█ █
▒█░   ▒█░░░ █░░█ ░█▄█░ █▀▀   ▒█▄▄▄█ █░░█ █░░█ ▀
▄█▄   ▒█▄▄█ ▀▀▀▀ ░░▀░░ ▀▀▀   ░░▒█░░ ▀▀▀▀ ░▀▀▀ ▄ đã đăng hơn một năm qua
aubreymychie109 đã đưa ý kiến …
Hello, I'm sorry for spamming this club tường but I need help from all babys, I'm wondering if any of bạn are interest to be an admin in one of B.A.P fanbase in twitter, it's an imagine fanbase, thêm info please do check link hoặc contact my Twitter acc @CookieCreamLove Thank bạn đã đăng hơn một năm qua
Haddry đã đưa ý kiến …
Daehyun <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
Soul_Dragneel đã đưa ý kiến …
♥ Daehyun! ♥ đã đăng hơn một năm qua
heart
mitsuki963 đã đưa ý kiến …
New biểu tượng :D <333 ~ đã đăng hơn một năm qua
heart
mitsuki963 đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Daehyun Oppa!
I wish bạn the very best birthday!


Daehyun oppa forever!đã đăng hơn một năm qua
heart
Gretulee đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Jung Daehyun!~<33
My first Kpop bias!
I tình yêu bạn very very much!
Daehyun Fighting!♥♥♥
đã đăng hơn một năm qua
cake
Izzah1511 đã đưa ý kiến …
Daehyun's birthday, yay! ♥
Happy Birthday to Daehyun! ♥
eat a lot and have a great birthday *-* ♥♥♥♥♥♥
don't forget cheesecake hehe SARANGHAE!

~https://www.youtube.com/watch?v=k-M04RNTa6w
đã đăng hơn một năm qua
Izzah1511 đã bình luận…
xin chào tình yêu new biểu tượng <3 hơn một năm qua
Ieva0311 đã bình luận…
aww thanks hơn một năm qua
__Esya__ đã bình luận…
<3 hơn một năm qua
heart
Ieva0311 đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Jung Daehyun
I hope bạn will have a memorable ngày
Wish bạn all the best
Saranghae ♥
đã đăng hơn một năm qua
big smile
missKyungri đã đưa ý kiến …
My bias~
*fangirling*
Hope we get thêm fans!
Fighting! Babys and Daewons! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awww he is my bias too <3 hơn một năm qua
missKyungri đã bình luận…
^^ hơn một năm qua
eagle_tamer đã đưa ý kiến …
Why is it that whenever I add stuff here,
it disappears?!
đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Omg it was one time same with me :( hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã đưa ý kiến …
Dae Hyun rocks! his voice is so powerful!:} đã đăng hơn một năm qua
warhan6 đã bình luận…
totally agree:}<3 hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
<33 hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
Yes! <3 Amazing voice! <333 hơn một năm qua
DaniellelovesBB đã bình luận…
yes!<33:} hơn một năm qua
heart
GaBiGabi33 đã đưa ý kiến …
~ Aww I'm 100th người hâm mộ ! Oppa Daehyun ❤ Great club ! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
awesome!! hơn một năm qua
kiss
igotaboygg1 đã đưa ý kiến …
AIIIISSSSSSSSHHHHHHH HOW MUCH I CAN tình yêu THIS BOY. YAYYYYYYYYYYYYYYYYYYY GO DAEHYUN GO DAEHYUN GO DAEHYUN <3333333333333333333 THE BEST đã đăng hơn một năm qua
heart
kiss_me9 đã đưa ý kiến …
20th người hâm mộ <3 đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
yayyyyyyyyyyyy hơn một năm qua
heart
Gretulee đã đưa ý kiến …
NEW SPOT LOOK AWESOME<33 đã đăng hơn một năm qua
kiss
B2utyloveB2st đã đưa ý kiến …
Yeah Im the 8th người hâm mộ Yeah!!!Daehyun! Daehyun! Daehyun! đã đăng hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
YAYYYY ! hơn một năm qua
heart
teentop449 đã đưa ý kiến …
4th fan! đã đăng hơn một năm qua
heart
Gretulee đã đưa ý kiến …
AND HE'S SOOO SWEET CUTEEE AHH I LOVE đã đăng hơn một năm qua
TeeyaDaehyun đã bình luận…
I ALSO AGREE WITH YOU.... hơn một năm qua
TeeyaDaehyun đã bình luận…
HE TOOOOO SWEETTT,SEXXXXYYYY,HANDSOMMMMMEEEE AND ALSO CUTEEEEEE hơn một năm qua
heart
Gretulee đã đưa ý kiến …
YAYYYY FINALLY SOMEONE CREATED SPOT FOR DAEHYUNIEEE!!!
HE'S MY FAV FROM B.A.P!!
đã đăng hơn một năm qua