thêm hình ảnh

Daehyun Hình ảnh

thêm video

Daehyun Video

tạo phiếu bầu

Daehyun Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: #3
46%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Shadow
Shadow
100%
DARK LIGHT
0%
người hâm mộ lựa chọn: Coffee cửa hàng
26%
22%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: No mercy
62%
31%
thêm daehyun số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Daehyun Các Câu Trả Lời

11 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm daehyun các câu trả lời >>  
viết bài

Daehyun Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Daehyun tường

heart
populargirl0104 đã đưa ý kiến …
▀█▀   ▒█░░░ █▀▀█ ▀█░█▀ █▀▀   ▒█░░▒█ █▀▀█ █░░█ █
▒█░   ▒█░░░ █░░█ ░█▄█░ █▀▀   ▒█▄▄▄█ █░░█ █░░█ ▀
▄█▄   ▒█▄▄█ ▀▀▀▀ ░░▀░░ ▀▀▀   ░░▒█░░ ▀▀▀▀ ░▀▀▀ ▄ đã đăng hơn một năm qua
aubreymychie109 đã đưa ý kiến …
Hello, I'm sorry for spamming this club tường but I need help from all babys, I'm wondering if any of bạn are interest to be an admin in one of B.A.P fanbase in twitter, it's an imagine fanbase, thêm info please do check link hoặc contact my Twitter acc @CookieCreamLove Thank bạn đã đăng hơn một năm qua
Haddry đã đưa ý kiến …
Daehyun <3 đã đăng hơn một năm qua