thêm hình ảnh

cynthia-selahblue (cynti19) Hình ảnh

thêm video

cynthia-selahblue (cynti19) Video

tạo phiếu bầu

cynthia-selahblue (cynti19) Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Blue con bướm, bướm
61%
39%
người hâm mộ lựa chọn: Angel
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 🎅
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Treat 🎃
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: 2
57%
43%
thêm cynthia-selahblue (cynti19) số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

cynthia-selahblue (cynti19) Các Câu Trả Lời

14 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm cynthia-selahblue (cynti19) các câu trả lời >>  
viết bài

cynthia-selahblue (cynti19) Các Bài Viết

thêm cynthia-selahblue (cynti19) các bài viết >>  

cynthia-selahblue (cynti19) đường Dẫn

thêm cynthia-selahblue (cynti19) đường dẫn >>  

cynthia-selahblue (cynti19) tường

cake
cynti19 đã đưa ý kiến …
Want to participate for [part 2] new look of my spot here, link đã đăng cách đây một tháng 1
heart
JosepineJackson đã đưa ý kiến …
Joined <3 đã đăng cách đây 3 tháng
cynti19 đã đưa ý kiến …
Btw, for tiếp theo of my new look (which is... *spoiler alert* winter theme and possible to start on November) might be cancelled due to my real life hoặc personal busy stuffs. But I decide to come back here around on December (*spoiler alert* aka my birthmonth), but I'm not really sure yet. đã đăng cách đây 3 tháng
yorkshire_rose đã bình luận…
Aww,hope bạn come back soon,Cynti.I will look phía trước, chuyển tiếp to your new Winter look,LY <3 cách đây 3 tháng