thêm hình ảnh

cynthia-selahblue (cynti19) Hình ảnh

thêm video

cynthia-selahblue (cynti19) Video

tạo phiếu bầu

cynthia-selahblue (cynti19) Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Belle
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 🍁
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: A 🍂
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Boromir
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 1
75%
25%
thêm cynthia-selahblue (cynti19) số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

cynthia-selahblue (cynti19) Các Câu Trả Lời

14 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm cynthia-selahblue (cynti19) các câu trả lời >>  
viết bài

cynthia-selahblue (cynti19) Các Bài Viết

thêm cynthia-selahblue (cynti19) các bài viết >>  

cynthia-selahblue (cynti19) đường Dẫn

thêm cynthia-selahblue (cynti19) đường dẫn >>  

cynthia-selahblue (cynti19) tường

hmmm
cynti19 đã đưa ý kiến …
So... I can't able to change new biểu tượng and banner even, I'm the owner hoặc create this club not long time ago. It replaces bởi suggestion. I'm okay with that, but I'm not impressed with fanpop changes like bạn cannot chỉnh sửa the các câu lạc bộ that bạn owned/created them. đã đăng cách đây 23 ngày
yorkshire_rose đã bình luận…
I agree Cynti,you should be able to cahnge it yourself if bạn made the club.They are always changing things on fanpop.You can do a diễn đàn and then run a phiếu bầu with your ideas hun :) cách đây 23 ngày
cynti19 đã bình luận…
^I try... but I think our mutuals could help me for my club suggestions. cách đây 23 ngày
heart
Princess-Yvonne đã đưa ý kiến …
super-pretty club-icon! tình yêu it đã đăng hơn một năm qua
cynti19 đã bình luận…
Thank bạn so much! But it looks dead and inactive bởi now, dearie. ;( hơn một năm qua
Princess-Yvonne đã bình luận…
ohh :( hơn một năm qua
big smile
sweety63 đã đưa ý kiến …
Got my Dedicated medal !!
Yaaaaaaaaaaaahhhhh !!
Im sooooooooooo happy !!!!! :D:D:D
đã đăng hơn một năm qua
sini12 đã bình luận…
Congratss~,Hun!!!<3 hơn một năm qua
sweety63 đã bình luận…
Thanks Sini :) hơn một năm qua
nmdis đã bình luận…
Congo hơn một năm qua