trả lời câu hỏi này

Cute99~ Câu Hỏi

What's you'r yêu thích character that bạn want to...umm...MARRY HIM?

i mean the yêu thích character bạn love...
>///<
 What's you'r yêu thích character that bạn want to...umm...MARRY HIM?
*
KKKAAAAAAAWWWAAAIIII >/////<
Cute99 posted hơn một năm qua
*
Very!!!!!! <3
egyptprincess7 posted hơn một năm qua
 Cute99 posted hơn một năm qua
next question »

Cute99~ Các Câu Trả Lời

egyptprincess7 said:
Ed!!! <3
select as best answer
 Ed!!! <3
posted hơn một năm qua 
*
i know it!!
Cute99 posted hơn một năm qua
*
Yep! ^^
egyptprincess7 posted hơn một năm qua
hakadoshi12345 said:
ED!~<3
select as best answer
 ED!~<3
posted hơn một năm qua 
*
ofcourse i know~
Cute99 posted hơn một năm qua
next question »