thêm chủ đề trên diễn đàn

Critical Analysis of Twilight diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-88 trên tổng số chủ đề 88 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Anti-Twilight Rants  renrae 115 21955 hơn một năm qua
critical feminist opinions on Twilight  Astie7 1 2868 hơn một năm qua
Do bạn Think Edward Cullen is an Abusive Boyfriend?  twilight_quirk1 27 5240 hơn một năm qua
What's your Renesmee name?  nuxi 52 7279 hơn một năm qua
Quick "Twilight" Survey  elfaggion 1 1837 hơn một năm qua
story time game!!  CULLEN-HALE 304 13764 hơn một năm qua
Twilight Plot Holes Game  EastendersRox 10 3905 hơn một năm qua
A C.A.T. Scale  BlueBrooke 4 1750 hơn một năm qua
READ THE sách before bạn hate them.  SimplyLaurel 36 4460 hơn một năm qua
The crazy Twilight merchandise game  Asvini 367 143055 hơn một năm qua
The most crazy thing made from twilight người hâm mộ  ded99 3 2460 hơn một năm qua
Why I Think People Hate and tình yêu Twilight  booklover13 8 3977 hơn một năm qua
Like, OMG! Twilight like totally copied *insert name here*!!  renrae 9 3788 hơn một năm qua
Critical analysis of........  Moonlight_Kitty 3 1261 hơn một năm qua
What's your Twimore username?  cassie-1-2-3 1 1242 hơn một năm qua
Twilighter Rants  renrae 29 3153 hơn một năm qua
Twilight những người hâm mộ needed for an online survey  Artemis22333 0 1452 hơn một năm qua
Twilight Experiences....  bookwormgrl101 6 1479 hơn một năm qua
It's Time the CAT Got Its Claws Trimmed!  Dearheart 21 4035 hơn một năm qua
The PRO-Twilight Picspam Thread  Dearheart 0 1713 hơn một năm qua
The Anti-Twilight Picspam Thread  Dearheart 0 1606 hơn một năm qua
Twilight Plot Holes Game  EastendersRox 0 471 hơn một năm qua
Twilight Plot Holes Game  EastendersRox 0 616 hơn một năm qua
Switzerland (a mini-rant)  Cinders 3 1998 hơn một năm qua
An analysis of Twilight  woofbark 0 691 hơn một năm qua
Sexist stalker or... romantic?  snoznoodle 1 1442 hơn một năm qua
Why I Think People Hate and tình yêu Twilight  booklover13 6 737 hơn một năm qua
The CAT thư viện  laureng114 57 15877 hơn một năm qua
Vampire Sucks Trailer.... check it out! LOL – Liên minh huyền thoại  Faith-Rulz 5 1112 hơn một năm qua
Key words! Image Repeats! *Tears Hair Out!*  Cinders 9 820 hơn một năm qua
Twilight amusement park?  frankthe2nd 3 2553 hơn một năm qua
Twilight and personality profiling  renrae 2 1325 hơn một năm qua
Messages to the Kittens!  Myf_1992 320 10795 hơn một năm qua
Kittehz Birffdaiz!!!  Myf_1992 63 3036 hơn một năm qua
C.A.T. Mascot  renrae 41 2802 hơn một năm qua
Interesting Content on CAT  Cinders 0 853 hơn một năm qua
Eclipse (Book) Bella Vs. Eclipse (Movie) Bella  Enchantedfan 4 1285 hơn một năm qua
Nightlight; A Parody  SimplyLaurel 3 1603 hơn một năm qua
Time Game  OCFan123 107 4681 hơn một năm qua
AHHHHHHHHHHHH!!!!  hamishblakefan 9 724 hơn một năm qua
Best Word to Describe Contest  OCFan123 69 4471 hơn một năm qua
Why?  teamalice_0 17 1549 hơn một năm qua
Do bạn agree both sides are được trao a bad rep??  Jessie_Cullen 6 471 hơn một năm qua
Inappropriate Twilight Bashing  Cinders 9 2269 hơn một năm qua
"Twilight" Vs. "I Kissed A Zombie"  Cinders 8 2345 hơn một năm qua
Combine SNL, Taylor Swift, Frankenstein and Twilight....  this-is-my-name 0 792 hơn một năm qua
Count-up-to-1000 PARTY! (Geez, this CAT just keeps growing!! Keep the mèo con coming, Fanpop!)  Dearheart 254 19671 hơn một năm qua
Best word to describe contest  nessienjake 6 1822 hơn một năm qua
How should we celebrate?  Dearheart 5 705 hơn một năm qua
Why "exposing" Edward's sexuality is funny to ME  Cinders 8 1158 hơn một năm qua
Countdown to 50 fans:D  nessienjake 11 521 hơn một năm qua
Attack of the Twihards  rachaelwsz 16 1416 hơn một năm qua
Novel Heroines Beyond Harry Potter  Cinders 12 1716 hơn một năm qua
The C.A.T Awards!!!  Myf_1992 18 1462 hơn một năm qua
I REALLY am sorry.  MrsEric_M 4 1131 hơn một năm qua
Anyone else digging the Edward/Jacob vibe?  Cinders 1 648 hơn một năm qua
The C.A.N.M.M. (critical analysis of the New Moon Movie) diễn đàn WARNING *spoilers*  snoznoodle 13 1612 hơn một năm qua
CAPTION CONTEST  renrae 6 1038 hơn một năm qua
Kittehs!  LadyLilith 98 3372 hơn một năm qua
*drumroll* The Critical Analysis of Twilight Headquarters!  renrae 1017 38213 hơn một năm qua
"The Life of a Mary Sue" - Twilight edition!  Dearheart 5 3175 hơn một năm qua
*SPOILERS* Buzz on New Moon  Cinders 3 398 hơn một năm qua
~*REHAB*~ Tagz Game!  Saritaswims 2 546 hơn một năm qua
Drawn to Twilight & a littled ashamed about it?  Perplexed 0 705 hơn một năm qua
Tag! Kitten style!=^_^=  Saritaswims 6 471 hơn một năm qua
=^_^=  Saritaswims 1 1324 hơn một năm qua
Tag! Kitten style!=^_^=  Saritaswims 0 505 hơn một năm qua
CONTEST Mi fellow KITTENZ!!!  Saritaswims 0 407 hơn một năm qua
FMyLife - Twilight Entry  Dragonclaws 1 1186 hơn một năm qua
Twilight Themes Driving bạn Nuts? Write a poem about it!  Cinders 1 511 hơn một năm qua
Good points about twilight  Myf_1992 16 4213 hơn một năm qua
The Edward/Bella Relationship - Gross?  aanniiee_ 1 1925 hơn một năm qua
The whole "Twilight VS. Harry Potter"  bendaimmortal 9 1577 hơn một năm qua
Credit and Key Words with Images!  Cinders 2 596 hơn một năm qua
The 'ways to make đọc Twilight thêm fun for antis' danh sách  Mermaid-Tail 24 3195 hơn một năm qua
ngôi sao Trek=twilight  Frizzhead 4 538 hơn một năm qua
In Defense of the Imprinting...?  nuxi 1 660 hơn một năm qua
Waiting for mob  dazl 3 842 hơn một năm qua
Kitten of the Fortnight  laureng114 1 621 hơn một năm qua
I Quit the Twilight Spot! A Party to Celebrate Those Who Have Left the Spot.  laureng114 11 736 hơn một năm qua
Getting to Know the mèo con  renrae 53 3432 hơn một năm qua
Leroy and Lola-- Requests  Cinders 4 558 hơn một năm qua
An tác giả writes a story based on a dream they saw?  bendaimmortal 2 478 hơn một năm qua
I just want to say...  bendaimmortal 4 758 hơn một năm qua
In Defense of Washington State  Cinders 4 948 hơn một năm qua
Do bạn like Twilight at all?  j1edwardcullen7 11 830 hơn một năm qua
Where did "Kitten of the Fortnight" go?  Cinders 5 432 hơn một năm qua
Anything noteworthy?  xmirage 11 744 hơn một năm qua