thêm hình ảnh

comic-freak Hình ảnh

thêm video

comic-freak Video

thêm câu hỏi

comic-freak Các Câu Trả Lời

chưa có câu trả lời nào được đăng bạn hãy là người đầu tiên!

comic-freak đường Dẫn

No links have been posted yet. bạn hãy là người đầu tiên!

comic-freak tường

comic-freak đã đưa ý kiến …
For those who are actually wondering where have I been gone,I'm actually preparing for a big exam waiting for me this Monday.I won't be active much on here due to my studies:( đã đăng hơn một năm qua
crying
comic-freak đã đưa ý kiến …
Omg yesterday I found a complete CD set of Jigoku Shoujo!It compiles all three seasons so I begged my father to buy it for me,but my father didn't want to and now I couldn't stop thinking about it*sobs* đã đăng hơn một năm qua
applebear123 đã bình luận…
was it availble in india? :O hơn một năm qua
comic-freak đã bình luận…
^To be honest,I don't know because I don't live in India^^.But I think bạn could tìm kiếm for it at the CD store hoặc maybe buy it through online hơn một năm qua
tongue
applebear123 đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại just posting some ngẫu nhiên anime pics! :P đã đăng hơn một năm qua