trả lời câu hỏi này

màu sắc Câu Hỏi

Is it ok to run over small động vật in a car for fun?

I recently started buying kittens, then running them over for my entertainment, is this socially acceptable?
 Bear_Jew posted hơn một năm qua
next question »

màu sắc Các Câu Trả Lời

Odesta said:
No and are bạn serious?!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »