Do bạn like waffles?

Do bạn like waffles+KND=priceless
fan of it?
đệ trình bởi kndluva hơn một năm qua
save
 KND Desktop hình nền
KND Desktop hình nền
 Numbuh 3 biểu tượng
Numbuh 3 biểu tượng
 Who's Cooking Hamburgers?
Who's Cooking Hamburgers?
 Demotivational KND Posters
Demotivational KND Posters
 Hamsters tiếp theo Door
Hamsters tiếp theo Door
 Actuall Shaverama Toy
Actuall Shaverama Toy
 Insider Files: Numbuh 3
Insider Files: Numbuh 3
 Hey, Wally - Comic
Hey, Wally - Comic
 KND Comic Strip
KND Comic Strip
 Sector V and Siblings
Sector V and Siblings
 Demotivational KND Posters
Demotivational KND Posters
 Demotivational KND posters
Demotivational KND posters
 If KND was a live-action film Numbuh 2
If KND was a live-action film Numbuh 2
 If KND was a live-action film Dr. lincoln
If KND was a live-action film Dr. lincoln
 Ashley ( Numbuh 0.3 )
Ashley ( Numbuh 0.3 )
 Jappanese Sector V
Jappanese Sector V
 Sector V Drawing
Sector V Drawing
 Insider Files: Numbuh 1
Insider Files: Numbuh 1
 Stay Young
Stay Young
 Demotivational KND posters
Demotivational KND posters
 KND AS PPG!
KND AS PPG!
 DCFDTL
DCFDTL
 cool KND art
cool KND art
 PPG as KND Characters
PPG as KND Characters
 operation G.R.O.W.-U.P
operation G.R.O.W.-U.P
 Sector V Teens
Sector V Teens
 Demotivational KND posters
Demotivational KND posters
 Hi Hi Puffy Ami Yumi+KND
Hi Hi Puffy Ami Yumi+KND
 If KND was a live-action film Father
If KND was a live-action film Father
 numbuh 2
numbuh 2
 KND hình nền
KND hình nền
 Insider Files: Numbuh 5
Insider Files: Numbuh 5
 Insider Files: Numbuh 4
Insider Files: Numbuh 4
 KND giáng sinh Comic
KND giáng sinh Comic
 KND Yu-Gi-Oh-Cards
KND Yu-Gi-Oh-Cards
 Wally
Wally
 thêm KND Demotivational Posters
thêm KND Demotivational Posters
 Demotivational KND Posters
Demotivational KND Posters
 Demotivational KND posters
Demotivational KND posters
 Demotivational KND posters
Demotivational KND posters
 anime knd!
anime knd!
 Avatar Kids tiếp theo Door
Avatar Kids tiếp theo Door
 operation C.H.A.D
operation C.H.A.D
 numbuh 3 at comic con
numbuh 3 at comic con
 Numbahs 3 and 4 Go to the phim chiếu rạp
Numbahs 3 and 4 Go to the phim chiếu rạp
 Numbuh 3+4 Collage
Numbuh 3+4 Collage
 KND Motivational
KND Motivational
 When Wally Met Kuki
When Wally Met Kuki
 KND Coloring Pages
KND Coloring Pages
 3+4!
3+4!
 operation C.A.M.P
operation C.A.M.P
 Demotivational KND Posters
Demotivational KND Posters
 The Languages Of tình yêu <3
The Languages Of tình yêu <3
 Sector V turns South Park
Sector V turns South Park
 Numbuh 2 biểu tượng
Numbuh 2 biểu tượng
 Demotivational KND Posters
Demotivational KND Posters
 Numbuh 5 biểu tượng
Numbuh 5 biểu tượng
 Numbuh 4 biểu tượng
Numbuh 4 biểu tượng
 Numbuh 1 biểu tượng
Numbuh 1 biểu tượng
 sector v
sector v
 cn action pack #45
cn action pack #45
 See anyone familiar?
See anyone familiar?
 KND Yu-Gi-Oh-Cards
KND Yu-Gi-Oh-Cards
 KND Halloween
KND Halloween
 Wanted Poster
Wanted Poster
 No P in ool
No P in ool
 KND Motivational
KND Motivational
 South Parked DCFDTL
South Parked DCFDTL
 thêm KND Demotivational Posters
thêm KND Demotivational Posters
 KND Motivational
KND Motivational
 Demotivational KND posters
Demotivational KND posters
 KND vs. Twilight
KND vs. Twilight
 KND Yu-Gi-Oh-Cards
KND Yu-Gi-Oh-Cards
 homemade knd weapon
homemade knd weapon
 numbuh 1 and numbuh 5
numbuh 1 and numbuh 5
 Bruce ( Numbuh 0.1 )
Bruce ( Numbuh 0.1 )
 Treehouse Structure
Treehouse Structure
 numbuh 3
numbuh 3
 Wally Timeline (Wally Throughout the Years, Watch Wally Grow)
Wally Timeline (Wally Throughout the Years, Watch Wally Grow)
 Sector Z reverting back
Sector Z reverting back
 Horror Movie Stereotypes
Horror Movie Stereotypes
 Numbuh One
Numbuh One
 KND Motivational
KND Motivational
 KND Motivational
KND Motivational
 Sector V Countdown
Sector V Countdown
 Gracey and Oliver
Gracey and Oliver
 Digital Wally
Digital Wally
 EVEN thêm Kiki người hâm mộ Arts
EVEN thêm Kiki người hâm mộ Arts
 EVEN thêm Kiki người hâm mộ Arts
EVEN thêm Kiki người hâm mộ Arts
 EVEN thêm Kiki người hâm mộ Arts
EVEN thêm Kiki người hâm mộ Arts
 EVEN thêm Kiki người hâm mộ Arts
EVEN thêm Kiki người hâm mộ Arts
 Kiki Drawings
Kiki Drawings
 Demotivational KND posters
Demotivational KND posters
 KND Doodles
KND Doodles
 Babysitter Blues
Babysitter Blues
 If KND was a live-action film Numbuh 5
If KND was a live-action film Numbuh 5
 If KND was a live-action film Numbuh 3
If KND was a live-action film Numbuh 3
 If KND was a live-action film Mushi
If KND was a live-action film Mushi
 Operation S.I.T.T.E.R
Operation S.I.T.T.E.R
 If KND was a live-action film Numbuh 1
If KND was a live-action film Numbuh 1
 DCFDTL
DCFDTL
 Kiki Drawings
Kiki Drawings
 Kiki Drawings
Kiki Drawings
 Kik-yll and Hyde
Kik-yll and Hyde
 cool numbuh 4
cool numbuh 4
 operation P.I.A.R.A.T.E
operation P.I.A.R.A.T.E
 operation T.e.e.t.h
operation T.e.e.t.h
 KND Future Kids
KND Future Kids
 Beware the girliness...
Beware the girliness...
 Rambo Monkey
Rambo Monkey
 Raleigh thông tin các nhân
Raleigh thông tin các nhân
 Kacey thông tin các nhân
Kacey thông tin các nhân
 Wally
Wally
 Kiki Drawings
Kiki Drawings
 Demotivational KND Posters
Demotivational KND Posters
 Demotivational KND posters
Demotivational KND posters
 Demotivational KND posters
Demotivational KND posters
 em bé Come From...Cereal Boxes!
em bé Come From...Cereal Boxes!
 Mission of the Panda Warriors
Mission of the Panda Warriors
 Sector Z
Sector Z
 Sector Z
Sector Z
 Numbuh 4 as an army general
Numbuh 4 as an army general
 Numbuh 5 Fusion Fall hình nền
Numbuh 5 Fusion Fall hình nền
 operation T.O.M.M.Y
operation T.O.M.M.Y
 operation L.I.Z.Z.I.E
operation L.I.Z.Z.I.E
 operation P.O.I.N.T
operation P.O.I.N.T
 Kiki Drawings
Kiki Drawings
 Kuki and Wally
Kuki and Wally
 ICE CREAM PARTY!
ICE CREAM PARTY!
 KND Yu-Gi-Oh-Cards
KND Yu-Gi-Oh-Cards
 KND Yu-Gi-Oh Cards
KND Yu-Gi-Oh Cards
 Creepy Kuki
Creepy Kuki
 Tiny Toon KND
Tiny Toon KND
 thêm Fanart.
thêm Fanart.
 thêm Kiki người hâm mộ Arts
thêm Kiki người hâm mộ Arts
 Kiki Drawings
Kiki Drawings
 Demotivational KND Posters
Demotivational KND Posters
 Kuki and Wally Sketches
Kuki and Wally Sketches
 Pokemon/KND vượt qua, cross overdrawing
Pokemon/KND vượt qua, cross overdrawing
 Creepy Cousins
Creepy Cousins
 Too Much Thinking!
Too Much Thinking!
 Kiki, Kiki, Kiki.....
Kiki, Kiki, Kiki.....
 Just Another Morning at Sector V
Just Another Morning at Sector V
 Numbuh 4
Numbuh 4
 Wally vs. Pinky Pie
Wally vs. Pinky Pie
 KND! :)
KND! :)
 operation P.I.A.N.O
operation P.I.A.N.O
 Wally is so smart.
Wally is so smart.
 Sector V vs. the Tolienator
Sector V vs. the Tolienator
 Demotivational KND Posters
Demotivational KND Posters
 The Adorable Tommy
The Adorable Tommy
 Poltergeist/KND Crossover
Poltergeist/KND Crossover
 Atack of the Nerd-girl
Atack of the Nerd-girl
 Phineas and Ferb as Numbuh 1
Phineas and Ferb as Numbuh 1
 KND Yu-Gi-Oh-Cards
KND Yu-Gi-Oh-Cards
 KND Yu-Gi-Oh-Cards
KND Yu-Gi-Oh-Cards
 KND Yu-Gi-Oh-Cards
KND Yu-Gi-Oh-Cards
 KND người hâm mộ Art Lines
KND người hâm mộ Art Lines
 KND người hâm mộ Art Lines
KND người hâm mộ Art Lines
 KND người hâm mộ Art Lines
KND người hâm mộ Art Lines

1 comment

user photo
laugh
kndluva said:
My heart almost stopped when I watched this 'cuz I was laughing so hard.
posted hơn một năm qua.