phim cổ điển Updates

a photo đã được thêm vào: Cary Grant cách đây 15 giờ by ktichenor
fan art đã được thêm vào: Cary Grant cách đây 9 ngày by ktichenor
a comment was made to the photo: Ava Gardner cách đây 9 ngày by yorkshire_rose
an icon đã được thêm vào: Ingrid Bergman cách đây 9 ngày by yorkshire_rose
an article đã được thêm vào: "TOM JONES" (1963) Review cách đây 18 ngày by DR76
a comment was made to the photo: The Bishop's Wife cách đây 19 ngày by ktichenor
a comment was made to the photo: Cary Grant cách đây 28 ngày by yorkshire_rose
a comment was made to the photo: Susan Hayward's Final Public Appearance cách đây một tháng 1 by decomarc
a comment was made to the photo: gene tierney cách đây một tháng 1 by decomarc
a comment was made to the photo: Cary Grant and Ingrid Bergman cách đây một tháng 1 by yorkshire_rose
a comment was made to the photo: Marilyn Monroe cách đây một tháng 1 by ktichenor
a comment was made to the photo: James Garner and Audrey Hepburn cách đây một tháng 1 by yorkshire_rose
a comment was made to the photo: Cary Grant cách đây một tháng 1 by yorkshire_rose
a video đã được thêm vào: Dreams [Sabrina] cách đây 2 tháng by AcidBanter
a pop quiz question đã được thêm vào: What is the name of the dog in the.... 1940 film,Rebecca ? cách đây 2 tháng by yorkshire_rose
a video đã được thêm vào: This Is Halloween | Classic phim chiếu rạp cách đây 2 tháng by AcidBanter
a comment was made to the pop quiz question: Which film companny produced the 1945 film The Bells of St Mary's,Starring Bing Crosby and Ingrid Bergman? cách đây 2 tháng by scar1ett
a comment was made to the pop quiz question: Which film won the Best Picture Oscar in 1948? cách đây 2 tháng by scar1ett
a comment was made to the pop quiz question: Which film won the Best Picture Oscar in 1947? cách đây 2 tháng by scar1ett
a comment was made to the pop quiz question: Which film won the Best Picture Oscar in 1950? cách đây 2 tháng by scar1ett
a comment was made to the pop quiz question: Who did Keneth Moore portay in the classic war time film Reach For The Sky? cách đây 2 tháng by scar1ett
a comment was made to the pop quiz question: PICTURE THIS: Which movie is this scene from? cách đây 2 tháng by scar1ett
a video đã được thêm vào: Take Me to Church [Pre-Code Hollywood] cách đây 2 tháng by AcidBanter
a video đã được thêm vào: I Lived [Ginger Rogers] cách đây 2 tháng by AcidBanter
a video đã được thêm vào: Marchin' On [Classic Movies] cách đây 2 tháng by AcidBanter
a video đã được thêm vào: Clark Gable | Womanizer cách đây 2 tháng by AcidBanter
a comment was made to the pop quiz question: Which movie has characters; Joe Gillis and Norma Desmond. cách đây 3 tháng by PetesDragon
a comment was made to the poll: My hàng đầu, đầu trang twelve actors...who is your favourite ? cách đây 3 tháng by yorkshire_rose
a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang twelve actors...who is your favourite ? cách đây 3 tháng by yorkshire_rose
a comment was made to the photo: Anchors Aweigh cách đây 3 tháng by yorkshire_rose
a comment was made to the photo: Cary Grant cách đây 3 tháng by yorkshire_rose
a comment was made to the photo: Frank Sinatra cách đây 3 tháng by ktichenor
a comment was made to the photo: The Bishop's Wife cách đây 3 tháng by ktichenor
a comment was made to the photo: Frank Sinatra cách đây 3 tháng by yorkshire_rose
a comment was made to the icon: Psycho 1960 cách đây 4 tháng by ktichenor
a comment was made to the photo: Audrey Hepburn cách đây 4 tháng by ktichenor
a comment was made to the photo: Cary Grant cách đây 4 tháng by yorkshire_rose
a comment was made to the icon: Cary and Ingrid cách đây 5 tháng by yorkshire_rose
a comment was made to the icon: Cary and Ingrid cách đây 5 tháng by yorkshire_rose
a comment was made to the icon: Joan Bennett cách đây 5 tháng by doubletrouble7
a comment was made to the photo: Cary Grant cách đây 5 tháng by yorkshire_rose
a comment was made to the photo: Cary Grant cách đây 5 tháng by ktichenor
a comment was made to the photo: Cary Grant cách đây 6 tháng by yorkshire_rose
a comment was made to the photo: Cary Grant cách đây 6 tháng by yorkshire_rose
a comment was made to the photo: Audrey Hepburn cách đây 6 tháng by yorkshire_rose
a comment was made to the photo: Cary Grant cách đây 6 tháng by yorkshire_rose
a comment was made to the photo: Cary Grant and Frank Sinatra cách đây 7 tháng by ktichenor
a comment was made to the photo: Cary Grant cách đây 7 tháng by yorkshire_rose
a comment was made to the photo: Cary Grant cách đây 7 tháng by yorkshire_rose
a comment was made to the photo: Anchors Aweigh cách đây 7 tháng by yorkshire_rose