Classic Disney Which Disney movie has the worst sequel do bạn think?

Pick one:
Lọ lem
Lọ lem
Peter Pan
Peter Pan
Lady and the Tramp
Lady and the Tramp
One hundred and one dalmatians
One hundred and one dalmatians
The jungle book
The jungle book
The Rescuers
The Rescuers
The cá o, cáo, cáo, fox and the hound
The cáo, cáo, fox and the hound
Nà ng tiê n cá
Nàng tiên cá
Ngườ i đẹ p và quá i vậ t
Người đẹp và quái vật
Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần và câ y đè n thầ n
Aladdin và cây đèn thần và cây đèn thần
Vua sư tử
Vua sư tử
Pocahontas
Pocahontas
The Hunchback of Notre Dame
The Hunchback of Notre Dame
Mulan
Mulan
Kronks new groove
Kronks new groove
Atlantis
Atlantis
Lilo and Stitch
Lilo and Stitch
Brother chị u, gấ u
Brother chịu, gấu
Wreck it Raplph
Wreck it Raplph
Nữ hoà ng bă ng giá
Nữ hoàng băng giá
 simonmoberg posted cách đây 4 tháng
view results | next poll >>
save