Lọ lem Updates

a comment was made to the poll: Lọ lem hoặc Ariel? cách đây 4 tháng by Sandegirl2017
a video đã được thêm vào: Disneycember Lọ lem 2015 cách đây 6 tháng by BB2010
a photo đã được thêm vào: Lọ lem cách đây 6 tháng by tiffany88
an icon đã được thêm vào: Lọ lem cách đây 6 tháng by tiffany88
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Greatest Lọ lem phim chiếu rạp cách đây 7 tháng by Makeupdiva
fan art đã được thêm vào: Lọ lem and Prince Charming cách đây 8 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Ella & Kit - "Enchanted" cách đây 9 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: kit & ella; i'm trang chủ cách đây 9 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: 👑Ella & Kit | Once Upon A December👑 cách đây 9 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: ella & kit | we found tình yêu hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Lọ lem | ella x kit | feels hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Ella/Kit - When I Saw bạn (Cinderella) hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: ♛ Ella (Cinderella) & Kit (The Prince) | CLOSER hơn một năm qua by PrincessFairy
a comment was made to the pop quiz question: Lucifer is a... hơn một năm qua by Makeupdiva
a pop quiz question đã được thêm vào: Lucifer is a... hơn một năm qua by TwilightPhantom
an answer was added to this question: Do you think Cinderella was a doormat? hơn một năm qua by Karoii-chan
an article đã được thêm vào: Cinderella: Magical Dreams hơn một năm qua by deltabannermen
an article đã được thêm vào: Lọ lem at the Disney Theme Parks hơn một năm qua by deltabannermen
an article đã được thêm vào: Lọ lem hơn một năm qua by deltabannermen
a comment was made to the poll: Which Prince Charming do bạn like better? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: Which Lọ lem do u like? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: Does Lọ lem have a unique voice? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: Lọ lem hoặc pocahontas? (sorry if it was already asked before) hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: Which Movie Does She Look Most Beautiful In hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: On some sites Cinderella's prince's name is Christopher. How do bạn like it? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: Công chúa Công chúa Anastasia hoặc Drizella? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: What is bạn yêu thích charactoristic Lọ lem has? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: What is your yêu thích dress Lọ lem wears? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: Is Lọ lem your yêu thích Disney princess? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: yêu thích song from Cinderella? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: Which actress played the best Cinderella? hơn một năm qua by natasha_ida
a comment was made to the poll: Lọ lem hoặc Snow White? hơn một năm qua by AudreyFreak
a comment was made to the poll: Lọ lem hoặc Belle? hơn một năm qua by AudreyFreak
a comment was made to the poll: Who is your yêu thích character? hơn một năm qua by hatelarxene
a comment was made to the poll: what is your favorite? hơn một năm qua by hatelarxene
a link đã được thêm vào: 11 Lọ lem Movie Adaptions Ranked hơn một năm qua by MerDerLover
a comment was made to the poll: yêu thích Cinderella's outfits? hơn một năm qua by Sparklefairy375
a comment was made to the poll: Which movie do bạn like more? hơn một năm qua by Sparklefairy375
a poll đã được thêm vào: Which movie do bạn like more? hơn một năm qua by hatelarxene
a video đã được thêm vào: Lọ lem DIY Ears Headband hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Lọ lem Wedding Minnie Ears DIY hơn một năm qua by PrincessFairy
a comment was made to the poll: Do bạn ship the mice together? hơn một năm qua by disnerdtobe
a poll đã được thêm vào: Do bạn ship the mice together? hơn một năm qua by disnerdtobe
a comment was made to the poll: how is the best out of the two hơn một năm qua by 193611
a comment was made to the poll: Which wedding áo choàng do bạn like better? hơn một năm qua by 193611
a video đã được thêm vào: certain things hơn một năm qua by PrincessFairy
a comment was made to the poll: Have bạn seen both of the Lọ lem sequals? hơn một năm qua by hatelarxene
a comment was made to the poll: On a scale of 1-10, where would bạn rate Lọ lem (the movie)? hơn một năm qua by hatelarxene
a comment was made to the poll: Which movie do bạn like more? hơn một năm qua by rzenteno
a comment was made to the poll: Which do bạn think is the best wedding dress Lọ lem would ever wear? hơn một năm qua by Sparklefairy375