Chungha Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

heart
yui1234 đã đưa ý kiến …
Chungha's comeback is really amazing!!!! Her 4th mini album, Flourishing is a bop
The tiêu đề song '' Snapping'' is awesome ! The choreography, the tuning, the mv...lt is just perfect !! She is really working hard for her showcases.
Thank bạn Chungha for working hard and giving all your những người hâm mộ a masterpiece:)
đã đăng cách đây 3 tháng
poki- đã đưa ý kiến …
Chungha 💗 đã đăng hơn một năm qua