trả lời câu hỏi này

giáng sinh Câu Hỏi

Post a giáng sinh meme.

Here's mine.
 Post a giáng sinh meme.
 CokeTheUmbreon posted hơn một năm qua
next question »

giáng sinh Các Câu Trả Lời

Peaceandlove67 said:
Okay, here's mine.
select as best answer
 Okay, here's mine.
posted hơn một năm qua 
*
That's so true. I have quite a few decorations with Peanuts characters.
ChiliPepperLuv posted hơn một năm qua
*
I do, too, actually.
Peaceandlove67 posted hơn một năm qua
lucy32 said:
Here comes The Doge
select as best answer
 Here comes The Doge
posted hơn một năm qua 
ChiliPepperLuv said:
This is sad, but true.
select as best answer
 This is sad, but true.
posted hơn một năm qua 
*
I know what bạn mean.
Peaceandlove67 posted hơn một năm qua
*
Sad...
CokeTheUmbreon posted hơn một năm qua
next question »