trả lời câu hỏi này

Thiên chúa giáo Câu Hỏi

What is the greatest thing that God did in your life?

 kicksomebut23 posted hơn một năm qua
next question »

Thiên chúa giáo Các Câu Trả Lời

ElsaFrozen said:
Made me hate myself.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
TakTheFox said:
Patience
select as best answer
posted hơn một năm qua 
loveofdelena said:
led me to being a christian.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »