Christian Coma Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 16

big smile
Xbloodjunkie đã đưa ý kiến …
I tình yêu the new look! The many faces of CC ;) <3 đã đăng hơn một năm qua
rakshasa đã bình luận…
I had to try to make one with all the adorable faces he makes ^_^ x0x0x hơn một năm qua
heart
bvbobsessed đã đưa ý kiến …
CC is so down to earth and damn right adorable,more gorgeous in person and gives the best hugs,basically perfect,okies,bye! đã đăng hơn một năm qua
kiss
BuffyJ442 đã đưa ý kiến …
bạn are loved bởi us ALL CC keep on rocking bạn ngôi sao đã đăng hơn một năm qua
heart
BuffyJ442 đã đưa ý kiến …
tình yêu bạn CC đã đăng hơn một năm qua
deemlibby đã đưa ý kiến …
i tình yêu christian coma so much wen i see him on nai i just what to scarm he is so cute i tình yêu bạn cc tình yêu libby deem đã đăng hơn một năm qua
heart
rakshasa đã đưa ý kiến …
Loving the new look!
Banner credit goes to @twilighter4evr!
^__^ x0x0x0x đã đăng hơn một năm qua
cake
Nerdy_ đã đưa ý kiến …
Happy birthday CC.♥ đã đăng hơn một năm qua
mischievous
XxDestroyerXx đã đưa ý kiến …
IT IS OFFICIALLY C.C. AND I'S BIRTHWEEK IN CORNLAND!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
XxDestroyerXx đã đưa ý kiến …
C.C. has possibly changed his makeup, and it's awesome!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
crying
XxDestroyerXx đã đưa ý kiến …
Why can't I meet him??? đã đăng hơn một năm qua
wink
OwlEyes12 đã đưa ý kiến …
My friend nicknamed herself Chuppy... XD đã đăng hơn một năm qua
heart
DrumsNBassBaby đã đưa ý kiến …
I hope everyone whom celebrated had a good Valentine's Day!!
tình yêu bạn BVB!!! đã đăng hơn một năm qua
MsLatimore15 đã đưa ý kiến …
He looks scary but I luv their âm nhạc đã đăng hơn một năm qua
rakshasa đã bình luận…
★ But he's a such a sweet tim, trái tim ^__^ hơn một năm qua
deemlibby đã bình luận…
bạn got a point there girl he dons look scary but hes cool tình yêu libby deem hơn một năm qua
heart
rakshasa đã đưa ý kiến …
…….ℒℴѵℯ…………ℒℴѵℯ
…ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ….ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
.ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ ℒℴѵℯ
..ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
……ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
……..ℒℴѵℯℒℴѵℯℒℴѵℯ
…………ℒℴѵℯℒℴѵℯ
……………ℒℴѵℯ

★★★CC...ℒuv☆☆☆ đã đăng hơn một năm qua
Supernaturalz đã bình luận…
~♥~ Jezzi...muh CC addicted dolliez =P hơn một năm qua
Xbloodjunkie đã bình luận…
heehee :D hơn một năm qua
heart
rakshasa đã đưa ý kiến …
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆ CC
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆ ℒuv...
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ┊ ┊ ☆ Rock
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆ n'
┊ ★
☆ Roll ∱orεvεr
đã đăng hơn một năm qua
Supernaturalz đã bình luận…
CC da man! Lolz muh CC junkie dollz =P hơn một năm qua
Xbloodjunkie đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại :D hơn một năm qua
surprise
xDiamondx đã đưa ý kiến …
Wow!!!! I'm shocked there are not enough những người hâm mộ on this spot! 0.0 đã đăng hơn một năm qua
rakshasa đã bình luận…
I totally agree with that ^_^ hơn một năm qua