Christian Coma Updates

a photo đã được thêm vào: Christian Coma cách đây 22 giờ by rakshasa
fan art đã được thêm vào: Black Veil Brides (When They Call My Name) cách đây một ngày 1 by rakshasa
a video đã được thêm vào: Cc Coma from Black veil brides Instagram live cách đây 5 ngày by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides - In The End (Tribute Video) Full Song cách đây 7 ngày by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides Download '18 Interview cách đây 8 ngày by rakshasa
a video đã được thêm vào: Cc Coma from Black Veil Brides Instagram live cách đây 11 ngày by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides Fallen thiên thần & In The End (closeout) live at Sokol cách đây 14 ngày by rakshasa
a link đã được thêm vào: Album Review: Black Veil Brides ‘Vale’ cách đây 27 ngày by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides Live Full buổi hòa nhạc cách đây một tháng 1 by rakshasa
a video đã được thêm vào: Christian coma-CC cách đây một tháng 1 by rakshasa
a video đã được thêm vào: CELEB MESSAGE VIDEO FROM CHRISTIAN COMA cách đây một tháng 1 by rakshasa
a wallpaper đã được thêm vào: Christian Coma cách đây một tháng 1 by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides Interview with Christian Coma in January 2018 cách đây một tháng 1 by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides - Wretched and Divine |BVB người hâm mộ Video| cách đây 2 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Unbroken Black Veil Brides Tribute cách đây 2 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides on urine missiles, dressing up as ABBA and amazing người hâm mộ art cách đây 2 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides - The Legacy ( Live 2018 ) cách đây 2 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: BLACK VEIL BRIDES @ Aftershock 2018 - Sacramento, California cách đây 3 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides - I Am Bulletproof + Rebel tình yêu Song live at Roxy in W. Hollywood 10/20/2018 cách đây 3 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides Backstage Interview | Download 2018 cách đây 3 tháng by rakshasa
a link đã được thêm vào: BLACK VEIL BRIDES tay trống Christian “CC” Coma on The Ex-Man with Doc Coyle cách đây 3 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: BLACK VEIL BRIDES @ Aftershock 2018 - Sacramento, California cách đây 3 tháng by rakshasa
an icon đã được thêm vào: Black Veil Brides cách đây 3 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Anna & CC ~ From This Moment cách đây 4 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides @ The Rave Milwaukee Wisconsin FULL hiển thị 01/19/2018 cách đây 4 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Anna Sherman - Fall Into The Sky (feat. Christian Coma) cách đây 4 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black veil brides San Diego final warp tour 2018 cách đây 4 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Wake Up live performance Black Veil Brides cách đây 5 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides - Wake Up ( Live 2018 ) cách đây 5 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides at Phoenix Warped Tour 2018 cách đây 5 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black veil brides at warped tour cách đây 5 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black veil brides Vans Warped Tour 2018 cách đây 5 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Warped Tour 2018 Black Veil Brides ~Wake Up~ cách đây 5 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides -In The End(ALIVE AND BURNING) cách đây 5 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: BVB ~The final warped tour 2018! San Diego! cách đây 5 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides In The End Live (Warped Tour 2018 Mountain View, CA) cách đây 5 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides - Faithless live at the Vans Warped Tour in Pomona CA 06/21/2018 cách đây 5 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides - Interview [June 2018] cách đây 5 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: black veil brides rebel tình yêu song live warped tour 2018 cách đây 5 tháng by rakshasa
a link đã được thêm vào: CHRISTIAN ‘CC’ COMA: “I FELT LIKE THERE WAS SOMETHING LACKING IN MY LIFE…” cách đây 6 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black veil Brides 2018 Ressurection Tour Denver Co. cách đây 6 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides live at Sokol opening with Faithless~Coffin~Wake Up~ Bulletproof cách đây 6 tháng by rakshasa
a link đã được thêm vào: WE STITCH THESE WOUNDS: A SNAPSHOT OF BLACK VEIL BRIDES’ RISE TO DOMINANCE cách đây 6 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides - Bullet Proof + Rebel tình yêu song live @013 Tilburg cách đây 7 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Black Veil Brides - The Legacy + Knives and Pens Live at the Vans Warped Tour in Pomona 06/21/2018 cách đây 7 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: Fallen thiên thần - Black Veil Brides - Live from Download Festival 2018 cách đây 7 tháng by rakshasa
a link đã được thêm vào: BLACK VEIL BRIDES To Play Two Intimate Los Angeles Shows cách đây 7 tháng by rakshasa
a video đã được thêm vào: black veil brides faithless live warped tour 2018 cách đây 7 tháng by rakshasa
a link đã được thêm vào: BLACK VEIL BRIDES ARE RE-RECORDING AND RE-RELEASING ‘WE STITCH THESE WOUNDS’ cách đây 7 tháng by rakshasa
a link đã được thêm vào: BLACK VEIL BRIDES Is Not Breaking Up cách đây 7 tháng by rakshasa