cherl12345 (Tamara) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

sunny
GDragon612 đã đưa ý kiến …
Happy weekend to bạn Tamara<3 đã đăng cách đây 9 tháng
cherl12345 đã bình luận…
Dont take my club away from me cách đây 9 tháng
surprise
cherl12345 đã đưa ý kiến …
I thought this was my club đã đăng cách đây 9 tháng
blush
cherl12345 đã đưa ý kiến …
Does anyone like the số phiếu bầu I've đã đăng in this club. Just
wondering đã đăng cách đây 11 tháng
ktichenor đã bình luận…
I do! I like them a lot. They're very interesting and good phiếu bầu câu hỏi topics :) cách đây 11 tháng
cherl12345 đã bình luận…
Thanks cách đây 11 tháng
heart
GDragon612 đã đưa ý kiến …
xin chào Tamara I tình yêu the pics bạn đã đăng in your club, they are gorgeous*-* đã đăng hơn một năm qua
ktichenor đã bình luận…
Agreed! They're wonderful :) hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
Thanks hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
welcome tamara<3 cách đây 11 tháng
cherl12345 đã bình luận…
Okay cách đây 11 tháng
hmmm
cherl12345 đã đưa ý kiến …
Does anybody notice the contributions I đệ trình in this
club everyday đã đăng hơn một năm qua
ktichenor đã bình luận…
Yes and they're wonderful! :) hơn một năm qua
ktichenor đã bình luận…
bạn have some amazing hình ảnh here! :) Very nice! hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
welcome<3 hơn một năm qua
wink
cherl12345 đã đưa ý kiến …
I also đã đăng some pictures of Bette Davis and Bruno
Mars, myself. It would be nice if people would could look
at them in this club as well đã đăng hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
That includes Michael and Janet Jackson hơn một năm qua
big smile
ktichenor đã đưa ý kiến …
Very nice club! Just joined! đã đăng hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
Thanks hơn một năm qua
big smile
cherl12345 đã đưa ý kiến …
This is just a club that được trao me and I enjoy the
contributions made and I will continue to work on it as
much as I can everyday. It's just a club nothing fancy. đã đăng hơn một năm qua
yorkshire_rose đã bình luận…
It's a lovely club..everything bạn post in it,is a credit you,Tamara <3 hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
Thanks hơn một năm qua
yorkshire_rose đã bình luận…
Very welcome :) hơn một năm qua
heart
cherl12345 đã đưa ý kiến …
Congratulations to Prince Harry and Meghan Markle on
their Royal 💒 đã đăng hơn một năm qua
heart
JosepineJackson đã đưa ý kiến …
Joined immediately. :) đã đăng hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
Thank bạn hơn một năm qua
smile
jessowey đã đưa ý kiến …
welcome to your new club Tamara I Hope bạn enjoy feel free to tell me if bạn want me to find any other picks for bạn đã đăng hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
Thank bạn hơn một năm qua
heart
yorkshire_rose đã đưa ý kiến …
Good luck with your own club, Tamara.You richly deserve this club...you are a great friend to all.Hope bạn like it.The Elvis biểu tượng looks gorgeous...with thanks to the lovely Jess (Jessowey) ♥️♥️♥️ đã đăng hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
Thank bạn hơn một năm qua
yorkshire_rose đã bình luận…
bạn are most welcome,Tamara 💕 hơn một năm qua