Phép thuật Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến this line: All right. I'll start scrying for his location.
 Who đã đưa ý kiến this line: All right. I'll start scrying for his location.
Choose the right answer:
Option A Prue
Option B Piper
Option C Phoebe
 HoltNLucy4Ever posted cách đây 2 tháng
bỏ qua câu hỏi >>
save