Phép thuật Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến this line: I'm sorry. I didn't get that last platitude.
 Who đã đưa ý kiến this line: I'm sorry. I didn't get that last platitude.
Choose the right answer:
Option A Phoebe
Option B Prue
Option C Piper
 HoltNLucy4Ever posted cách đây 3 tháng
bỏ qua câu hỏi >>
save