thêm hình ảnh

Cedric Diggory Hình ảnh

thêm video

Cedric Diggory Video

tạo phiếu bầu

Cedric Diggory Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Pure-Blood
Pure- Blood
90%
Half- blood
10%
người hâm mộ lựa chọn: Voldii's the one who ordered worm tail to kill the spare. He's to blame.
64%
14%
người hâm mộ lựa chọn: Cedric Diggory
61%
33%
người hâm mộ lựa chọn: a wizard
92%
8%
người hâm mộ lựa chọn: Cedric Diggory
82%
18%
thêm cedric diggory số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Cedric Diggory Các Câu Trả Lời

7 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm cedric diggory các câu trả lời >>  
viết bài

Cedric Diggory Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Cedric Diggory đường Dẫn

thêm cedric diggory đường dẫn >>  

Cedric Diggory tường

leovaldez12 đã đưa ý kiến …
My friend đã đưa ý kiến cedric was a useless and that Hufflepuffs are wimps... I wasnt very happy with her. Hufflepuff for life!!! đã đăng hơn một năm qua
kiss
PrincessRiya đã đưa ý kiến …
I tình yêu him he is sssssssssssssssssssssssssooooooooooooooooooooooooo handsome đã đăng hơn một năm qua
big smile
angelicdiva đã đưa ý kiến …
tình yêu pattinson in this role đã đăng hơn một năm qua
ultimatrixgirl đã bình luận…
he his so good hơn một năm qua