thêm hình ảnh

C.C. from Code Geass Hình ảnh

thêm video

C.C. from Code Geass Video

tạo phiếu bầu

C.C. from Code Geass Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Cecaniah Corabelle
54%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
Kind of
0%
thêm c.c. from code geass số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

C.C. from Code Geass Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm c.c. from code geass các câu trả lời >>  

C.C. from Code Geass đường Dẫn

thêm c.c. from code geass đường dẫn >>  

C.C. from Code Geass tường

kiss
ravissa đã đưa ý kiến …
Joined, for the beautifull C.C and my tình yêu for pizza! đã đăng hơn một năm qua
blush
IllusionDolls đã đưa ý kiến …
I'm terribly sorry, Yuuko, AKA former yêu thích female anime character. There's... someone else.. đã đăng hơn một năm qua
Knight_Sentinel đã đưa ý kiến …
Just gotta say I'm a huge C2 người hâm mộ she's my yêu thích female anime character. She has it all - looks, brains, courage and of course a tình yêu of pizza, bánh pizza :D đã đăng hơn một năm qua