lâu đài 4x18 - Best lâu đài & Beckett Moments (Part 2)

fan of it?
7 fans
đệ trình bởi dacastinson hơn một năm qua
save
 Caskett Kiss 5x22
Caskett Kiss 5x22
 Caskett Kiss 5x18
Caskett Kiss 5x18
 Caskett 5x10
Caskett 5x10
 lâu đài 5x07 thiên nga Song
lâu đài 5x07 thiên nga Song
 lâu đài 5x19
lâu đài 5x19
 Richard lâu đài & Kate Beckett
Richard lâu đài & Kate Beckett
 Rick & Kate Fun hoạt hình
Rick & Kate Fun hoạt hình
 Rick & Kate Fun hoạt hình
Rick & Kate Fun hoạt hình
 Rick & Kate Fun hoạt hình
Rick & Kate Fun hoạt hình
 ♥ I tình yêu Kate ♥
♥ I tình yêu Kate ♥
 tham gia them in celebration
tham gia them in celebration
 lâu đài Season 5 Behind-the-Scenes Set Pictures of Nathan Fillion, Stana Katic, and Jon Huertas!
lâu đài Season 5 Behind-the-Scenes Set Pictures of Nathan Fillion, Stana Katic, and Jon Huertas!
 Caskett
Caskett
 Stana Katic
Stana Katic
 Caskett
Caskett
 lâu đài - A line has been crossed. [season 5] - better quality
lâu đài - A line has been crossed. [season 5] - better quality
 Richard lâu đài & Kate Beckett
Richard lâu đài & Kate Beckett
 Caskett
Caskett
 The Nervous Rehearsal
The Nervous Rehearsal
 Rick & Kate {5.04}
Rick & Kate {5.04}
 Rick & Kate {Season 5}
Rick & Kate {Season 5}
 lâu đài 4x19 (47 Seconds) Best trích dẫn <3
lâu đài 4x19 (47 Seconds) Best trích dẫn <3
 Caskett giáng sinh hình nền <3
Caskett giáng sinh hình nền <3
 Always ♥
Always ♥
 lâu đài - Always (4x23)
lâu đài - Always (4x23)
 lâu đài 4x19 (47 Seconds) Best trích dẫn <3
lâu đài 4x19 (47 Seconds) Best trích dẫn <3
 Richard lâu đài <3
Richard lâu đài <3
 Caskett
Caskett
 lâu đài & Beckett giáng sinh Wishes
lâu đài & Beckett giáng sinh Wishes
 Nathan Fillion on lâu đài & Beckett Relationship
Nathan Fillion on lâu đài & Beckett Relationship
 Rick & Kate Fun hoạt hình
Rick & Kate Fun hoạt hình
 Caskett Kiss 5x22
Caskett Kiss 5x22
 lâu đài 4x19 (47 Seconds) Best trích dẫn <3
lâu đài 4x19 (47 Seconds) Best trích dẫn <3
 lâu đài Season 5 Poster
lâu đài Season 5 Poster
Caskett Love
Caskett Love
 Caskett 5x22 Screencaps
Caskett 5x22 Screencaps
 lâu đài Season 5 Behind-the-Scenes Set Pictures of Nathan Fillion, Stana Katic, and Jon Huertas!
lâu đài Season 5 Behind-the-Scenes Set Pictures of Nathan Fillion, Stana Katic, and Jon Huertas!
 Caskett kisses-season 6
Caskett kisses-season 6
"You fell for me the first moment bạn saw me."
"Rick, I tình yêu You!"
"Rick, I tình yêu You!"
 Spot Banner 5x22
Spot Banner 5x22
 Caskett
Caskett
 All I could think about was bạn
All I could think about was bạn
 Caskett <3
Caskett <3
 ★ Caskett Draw ★
★ Caskett Draw ★
 lâu đài & Beckett {Season 5}
lâu đài & Beckett {Season 5}
 The Blue con bướm, bướm
The Blue con bướm, bướm
 lâu đài & Beckett´s 1st Kiss
lâu đài & Beckett´s 1st Kiss
 Caskett Kiss
Caskett Kiss
 Caskett(leg popping)
Caskett(leg popping)
 Caskett 5x22 Screencaps
Caskett 5x22 Screencaps
 Caskett 5x22 Screencaps
Caskett 5x22 Screencaps
 Caskett 5x22 Screencaps
Caskett 5x22 Screencaps
 Caskett 5x22 Screencaps
Caskett 5x22 Screencaps
 Caskett 5x22 Screencaps
Caskett 5x22 Screencaps
 Caskett 5x22 Screencaps
Caskett 5x22 Screencaps
 Caskett 5x22 Screencaps
Caskett 5x22 Screencaps
 Caskett 5x22 Screencaps
Caskett 5x22 Screencaps
 Caskett 5x22 Screencaps
Caskett 5x22 Screencaps
 Caskett 5x22 Screencaps
Caskett 5x22 Screencaps
 Caskett 5x22 Screencaps
Caskett 5x22 Screencaps
 Caskett 5x22 Screencaps
Caskett 5x22 Screencaps
 Stana and Nathan photoshoot
Stana and Nathan photoshoot
 lâu đài Season 5 Behind-the-Scenes Set Pictures of Nathan Fillion, Stana Katic, and Jon Huertas!
lâu đài Season 5 Behind-the-Scenes Set Pictures of Nathan Fillion, Stana Katic, and Jon Huertas!
 Caskett 5x17
Caskett 5x17
 Richard lâu đài & Kate Beckett
Richard lâu đài & Kate Beckett
 Caskett Moments
Caskett Moments
 It is so Rare...{Caskett 5x05}
It is so Rare...{Caskett 5x05}
 Caskett
Caskett
 Caskett Always <3
Caskett Always <3
 C&B <3
C&B <3
 lâu đài Love<3
lâu đài Love<3
 Nathan & Stana EW Photoshoot
Nathan & Stana EW Photoshoot
 Richard lâu đài
Richard lâu đài
 lâu đài S4 Ep.10 Cuffed
lâu đài S4 Ep.10 Cuffed
 Caskett kiss-7x12
Caskett kiss-7x12
 Caskett-Season 7 poster
Caskett-Season 7 poster
 Caskett-Poster season 7
Caskett-Poster season 7
 Caskett unaired kiss-6x22
Caskett unaired kiss-6x22
 Caskett and the baby-6x10
Caskett and the baby-6x10
 lâu đài
lâu đài "Watershed"// Proposal
 Caskett 5x10
Caskett 5x10
 Caskett tình yêu
Caskett tình yêu
 Caskett 5x07
Caskett 5x07
 Caskett 5x04
Caskett 5x04
 Rick & Kate 5x04
Rick & Kate 5x04
 lâu đài 5x03
lâu đài 5x03
 Caskett
Caskett
 Caskett
Caskett
 Caskett
Caskett
 Caskett
Caskett
 Caskett
Caskett
 Rick & Kate Fun hoạt hình
Rick & Kate Fun hoạt hình
 lâu đài Season 5 Poster
lâu đài Season 5 Poster
 lâu đài Season 5 Poster
lâu đài Season 5 Poster
 C&B <3
C&B <3
 C&B <3
C&B <3
 Caskett <3
Caskett <3
 Caskett tình yêu ♥ Always!
Caskett tình yêu ♥ Always!
 Caskett ♥
Caskett ♥
 Caskett Love<3
Caskett Love<3
 Caskett
Caskett
 That Certain Magnetism
That Certain Magnetism
 ♥ Stana Katic ♥
♥ Stana Katic ♥
 Caskett Movie
Caskett Movie
 Kate Beckett&Richard lâu đài
Kate Beckett&Richard lâu đài
 Caskett tình yêu <3
Caskett tình yêu <3
 Caskett 6x03
Caskett 6x03
 Caskett 6x03
Caskett 6x03
 Caskett-Poster season 6
Caskett-Poster season 6
 Season 6 Photoshoot
Season 6 Photoshoot
 Caskett 5x14
Caskett 5x14
 lâu đài 5x05
lâu đài 5x05
 5x04
5x04
 Nathan & Stana EW Photoshoot
Nathan & Stana EW Photoshoot
 Richard lâu đài & Kate Beckett
Richard lâu đài & Kate Beckett
 Caskett <3
Caskett <3
 ★ Caskett tình yêu ★
★ Caskett tình yêu ★
 Team Caskett
Team Caskett
 Caskett 6x14
Caskett 6x14
 Caskett 6x12
Caskett 6x12
 ...a new chapter begins
...a new chapter begins
 Caskett-7x19
Caskett-7x19
 Caskett 6x22
Caskett 6x22
 Caskett kiss-6x21
Caskett kiss-6x21
 lâu đài grabing Kate's butt-7x3
lâu đài grabing Kate's butt-7x3
 Caskett-Eye sex
Caskett-Eye sex
 Caskett Kiss 5x21
Caskett Kiss 5x21
 Kate Becket Season 5
Kate Becket Season 5
 lâu đài Official Poster for Season 5
lâu đài Official Poster for Season 5
 Congratulations! (1366x768 wallpaper)
Congratulations! (1366x768 wallpaper)
 Caskett Moments ✔
Caskett Moments ✔
 Caskett 5x14// Valentine´s ngày
Caskett 5x14// Valentine´s ngày
 lâu đài 5x03
lâu đài 5x03
 Rick & Kate Unforgettable Moments
Rick & Kate Unforgettable Moments
 Our yêu thích Coffee Moments
Our yêu thích Coffee Moments
Nathan Fillion & Stana_Katic
Nathan Fillion & Stana_Katic
 Caskett <333
Caskett <333
 Katherine Beckett <3
Katherine Beckett <3
 Caskett 6x11
Caskett 6x11
 Caskett-Always
Caskett-Always
 Caskett Kiss 5x18
Caskett Kiss 5x18
 Kate Becket Season 5
Kate Becket Season 5
 Murder, He Wrote 5x05 Behind the Scenes
Murder, He Wrote 5x05 Behind the Scenes
 lâu đài & Beckett
lâu đài & Beckett
 Richard lâu đài & Kate Beckett
Richard lâu đài & Kate Beckett
 I tình yêu You, Kate (Rick) <3
I tình yêu You, Kate (Rick) <3
 lâu đài S4 Ep. 9 (Killshot)
lâu đài S4 Ep. 9 (Killshot)
 Caskett<3 Season Two
Caskett<3 Season Two
 Murder, He Wrote 5x05 Behind the Scenes
Murder, He Wrote 5x05 Behind the Scenes
 Caskett ♥
Caskett ♥
 Castle/Beckett
Castle/Beckett
 Caskett tình yêu ♡
Caskett tình yêu ♡
 Detective Beckett
Detective Beckett
 Rick & Kate
Rick & Kate
 Castle/Beckett
Castle/Beckett
 Caskett eye sex
Caskett eye sex
 Caskett 5x03
Caskett 5x03
 Rick & Kate Fun hoạt hình
Rick & Kate Fun hoạt hình

0 comments