Caroline Forbes Updates

a video đã được thêm vào: ► Klaus + Caroline || Him and I cách đây 11 tháng by kwiatuszek446
a poll đã được thêm vào: Pick your yêu thích Caroline biểu tượng - 6.10 giáng sinh Through Your Eyes hơn một năm qua by flowerdrop
an icon đã được thêm vào: 6.10 giáng sinh Through Your Eyes hơn một năm qua by flowerdrop
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline [Next To Me] hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ● All i want for giáng sinh is you... ll Klaus and Caroline hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: klaus x caroline || see bạn for what bạn are hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline [We'll Take On The World] +5x13 SPOILER hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaroline [...and she smiles.] +8x16 hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline [The Man bạn Come trang chủ To] hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline | Instant Crush hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ●AU || Klaus & Caroline || LWYMMD [HBD SOPHIE ] hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline feat. Beauty and the Beast hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: ► Klaus + Caroline || Teardrops hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: White Blood || Klaus & Caroline & Hope (AU) hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline II The Other Side [HBD SILVIA] hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline | D y n a s t y hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline [Serious Love] hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: klaus&caroline | run to bạn (8x16/4x13) hơn một năm qua by kwiatuszek446
a video đã được thêm vào: Stefan & Caroline // Parachute hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: The diares Vampire Caroline e Stefan hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Klaroline - Baby I hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: klaroline sad fanfiction || i never loved bạn hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Klaroline | give me tình yêu hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Caroline Forbes - Cry Baby hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Caroline Forbes { Fight Song } hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: caroline // obvious hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline | Leave Me Lonely hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Stefan & Caroline | tình yêu in the Dark hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Let Her Go - Caroline & Stefan hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Klaus+Caroline//Die Trying hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Stefan & Caroline - Shape Of bạn hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Klaroline [...and he smiles] hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: TOUCH IT - STEFAN & CAROLINE hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Stefan & Caroline - I Miss bạn hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Stefan + Caroline II bạn will find me hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: The Story Of Stefan And Caroline hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Caroline & Tyler | who do bạn think bạn are? hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Stefan & Elena (+ Caroline) | where i stood hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Caroline Forbes || Me, Myself & I hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Caroline Forbes | Paralyzed hơn một năm qua by TSOYPRA
a video đã được thêm vào: Klaus & Caroline [Silhouette] +8x05 hơn một năm qua by kwiatuszek446
a comment was made to the poll: Do bạn find Caroline annoying in Season 5? hơn một năm qua by gilliestonkin
a video đã được thêm vào: klaus + caroline | true màu sắc hơn một năm qua by kwiatuszek446
fan art đã được thêm vào: 3.06 Smells Like Teen Spirit hơn một năm qua by flowerdrop
a poll đã được thêm vào: Pick your yêu thích Caroline biểu tượng - 6.08 Fade Into bạn hơn một năm qua by flowerdrop
a poll đã được thêm vào: Pick your yêu thích Caroline biểu tượng - 6.07 Do bạn Remember The First Time hơn một năm qua by flowerdrop
a poll đã được thêm vào: The Vampire Diaries TVD/BTVS CROSSOVER SHIP, Caroline with hơn một năm qua by hhhhhhhhhhh2
a poll đã được thêm vào: Pick your yêu thích Caroline biểu tượng - 6.06 The thêm bạn Ignore Me, the Closer I Get hơn một năm qua by flowerdrop
a comment was made to the poll: Pick your yêu thích Caroline biểu tượng - 6.05 The World Has Turned and Left Me Here hơn một năm qua by Kirkir
a comment was made to the poll: Pick your yêu thích Caroline biểu tượng - 6.03 Welcome to Paradise hơn một năm qua by Kirkir