thêm hình ảnh

Cardfight Vanguard Hình ảnh

thêm video

Cardfight Vanguard Video

tạo phiếu bầu

Cardfight Vanguard Số Phiếu Bầu

hòa!
Shadow Paladin
25%
Link Joker
25%
người hâm mộ lựa chọn: I like both Cardfight!! Vanguard. And Cardfight!! vanguard G.
50%
44%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Shadow Paladin
64%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Toshiki Kai
44%
30%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Shadow Paladin
56%
25%
thêm cardfight vanguard số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Cardfight Vanguard Các Câu Trả Lời

2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm cardfight vanguard các câu trả lời >>  
viết bài

Cardfight Vanguard Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Cardfight Vanguard đường Dẫn

thêm cardfight vanguard đường dẫn >>  

Cardfight Vanguard tường

RichTheWriter đã đưa ý kiến …
Any users here on Cray Online? Always on the lookout for other cardfighters! đã đăng hơn một năm qua
CrusherKyou đã đưa ý kiến …
bạn know for the time being I'm busy fighting these unknown cardfighters in the Tatsunagi building. đã đăng hơn một năm qua
CrusherKyou đã bình luận…
Like seriously I'm gonna defeat them because I'm the Great Kyou. hơn một năm qua
angry
CrusherKyou đã đưa ý kiến …
I WILL GET MY REVENGE KAI! And REN! bởi DEFEATING bạn BOTH IN A CARDFIGHT!! bạn JERKS WILL PAY FOR ALL THE TROUBLE bạn CAUSED ME!!! I SWEAR ONE ngày I WILL BEAT bạn BOTH AND CLAIM I'M THE BEST IN THE WORLD AND hàng đầu, đầu trang FIGHTER!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
IndieGerman đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại rage much? hơn một năm qua