cardcaptor's người hâm mộ club Updates

a photo đã được thêm vào: *Sakura X Li* cách đây 8 tháng by KEISUKE_URAHARA
a comment was made to the photo: Sakura hơn một năm qua by aern
a comment was made to the photo: Cardcaptor Sakura hơn một năm qua by yulizitha
a comment was made to the poll: Do bạn think that Sakura and Shaoran look good together? hơn một năm qua by cutepop300
a poll đã được thêm vào: Who is better for Li-kun hơn một năm qua by cutepop300
a poll đã được thêm vào: Do bạn think that Sakura and Shaoran look good together? hơn một năm qua by fairytailsaiko
a pop quiz question đã được thêm vào: What was the first card Sakura cought? hơn một năm qua by karamelkaz
a comment was made to the poll: Sakura from cardcaptor and I like vegetables. hơn một năm qua by karamelkaz
a comment was made to the photo: sakura and syaoran hơn một năm qua by Shaoran_amor08
a comment was made to the photo: Carcaptor sakura hơn một năm qua by kgarcmgarcia
a comment was made to the photo: card hơn một năm qua by kgarcmgarcia
a pop quiz question đã được thêm vào: who is this? hơn một năm qua by MSLOVERADDY
a comment was made to the pop quiz question: Who were the 2 guardian-like creatures of Eriol? hơn một năm qua by adsl4821772
an answer was added to this question: how come sakura and her brother have magical powers? hơn một năm qua by annmarie_girl26
a poll đã được thêm vào: Sakura from cardcaptor and I like vegetables. hơn một năm qua by sweet_sakura
a question đã được thêm vào: how come sakura and her brother have magical powers? hơn một năm qua by wow12go13