trả lời câu hỏi này

Cardcaptor Sakura Câu Hỏi

Post any pic of Sakura with her cute outfit!!!

Thx if bạn post me up one!!!
 kitty0604 posted hơn một năm qua
next question »

Cardcaptor Sakura Các Câu Trả Lời

laura199627 said:
This one is my yêu thích :3
select as best answer
 This one is my yêu thích :3
posted hơn một năm qua 
colem said:
This is my yêu thích battle outfit. From the end of the một giây movie.
select as best answer
 This is my yêu thích battle outfit. From the end of the một giây movie.
posted hơn một năm qua 
sakuraicey said:
I totally tình yêu this one!
select as best answer
 I totally tình yêu this one!
posted hơn một năm qua 
sushi_girl said:
kawaii:'*

select as best answer
 kawaii:'*
posted hơn một năm qua 
black10 said:
mine
select as best answer
 mine
posted hơn một năm qua 
next question »