Captain Eo Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

big smile
Alexandra323 đã đưa ý kiến …
Michael is amazing too in phim chiếu rạp đã đăng hơn một năm qua
heart
BuffyJ442 đã đưa ý kiến …
I tình yêu all the DVD'S đã đăng hơn một năm qua
sad
1012jackson đã đưa ý kiến …
Why don't I get to have any fun?! I want to go to Disney world too! đã đăng hơn một năm qua
1012jackson đã bình luận…
I've never been there in my intire life. (sighs) can anybody at least tell me whats it like there? hơn một năm qua
BuffyJ442 đã bình luận…
I have never been but my friend has and she đã đưa ý kiến it is wonderful and the shows and things are lovely hơn một năm qua
FlyWithMeNickJ đã đưa ý kiến …
Best ever saw it at Disney World đã đăng hơn một năm qua
MJsGurl4Eva1202 đã bình luận…
Me too hơn một năm qua
mywaymj84 đã bình luận…
Me three, I went and saw it everyday we were there. Plus I bought all of their soubenirs they had. Lets just say Disney made a killing off of me :D hơn một năm qua
heart
MJISALIVE đã đưa ý kiến …
i just watched the movie on Youtube <3 MJ IS THE HOTTEST CAPTIAN IN THE UNIVERSE!!! đã đăng hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
Babck in 2009, months after his passing, the movie was re-relased, hơn một năm qua
MJISALIVE đã bình luận…
i know....to bad i wasnt there :( hơn một năm qua
cherl12345 đã bình luận…
Me, too hơn một năm qua
mynameissonic đã bình luận…
i saw it the last time i went to disneyland :) hơn một năm qua
tongue
XxMetalFreakXx đã đưa ý kiến …
this was the coolist movie i have ever seen!!!!he just looked so hot<3 đã đăng hơn một năm qua
natasajackson đã đưa ý kiến …
i looooooooooove captain eo movie!!! mj is verybeautiful in this movie and i think he is a great actor! đã đăng hơn một năm qua
BuffyJ442 đã bình luận…
I agree with bạn hơn một năm qua
heart
7love7 đã đưa ý kiến …
captain eo one of my favourite movies..... đã đăng hơn một năm qua
babyboo29 đã đưa ý kiến …
mj is my furture boyfriend đã đăng hơn một năm qua
mjohnson39 đã bình luận…
no he is not hơn một năm qua
mjohnson39 đã bình luận…
i hate u hơn một năm qua
MJsGurl4Eva1202 đã bình luận…
That's. I am goint ot stop this because he is none of yours cuz he is already mine. Yep! Mine already! tình yêu those lips! LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
kiss
niks95 đã đưa ý kiến …
i tình yêu captain eo!!!!<3 we are here to change the world!!! đã đăng hơn một năm qua