thêm hình ảnh

California Gurls Feat. Snoop Dogg Hình ảnh

thêm video

California Gurls Feat. Snoop Dogg Video

chưa có đường dẫn video nào được đăng bạn hãy là người đầu tiên!
tạo phiếu bầu

California Gurls Feat. Snoop Dogg Số Phiếu Bầu

hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: This one?
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: No
50%
42%
thêm california gurls feat. snoop dogg số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

California Gurls Feat. Snoop Dogg Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm california gurls feat. snoop dogg các câu trả lời >>  

California Gurls Feat. Snoop Dogg đường Dẫn

thêm california gurls feat. snoop dogg đường dẫn >>  

California Gurls Feat. Snoop Dogg tường

katyperryluv123 đã đưa ý kiến …
I tình yêu this song and Katy Perry! It is my fifth yêu thích song bởi her! My friend really loves this song! đã đăng hơn một năm qua
beatifullove146 đã bình luận…
ikr hơn một năm qua
hpfangirl29 đã đưa ý kiến …
omg this song is so awesome. but the âm nhạc video is weird. i liked it though. đã đăng hơn một năm qua
beatifullove146 đã bình luận…
ikr me 2 hơn một năm qua
spuffy47 đã đưa ý kiến …
mee to đã đăng hơn một năm qua