Brown Eyed Girls Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

miyama đã đưa ý kiến …
xin chào guys check the event link below! They are giving out the autographed CD of miryo.
I think it is worthy of trying :)
link đã đăng hơn một năm qua
sweetbee35 đã đưa ý kiến …
xin chào guys I have recently found a new K-pop site called Gurupop.
They had a well made separate người hâm mộ club for Brown Eyed Girls,
and when I joined it, I have received a really cool người hâm mộ club card.
LOOOOOOL I think bạn guys should go check it out too.
link LOL – Liên minh huyền thoại !
đã đăng hơn một năm qua
luv_warriorcatz đã đưa ý kiến …
I tình yêu Brown Eyed Girls cause they're all good singers, except the rapper. There's no deadweight. đã đăng hơn một năm qua
moonja89 đã đưa ý kiến …
out of the most frequent commenters can get BROWN EYED GIRLS's autographed cd. and get MAMA's ticket. b the lucky girl!!! <3 check out ♥♥♥♥ www.ENEWSWORLD.com♥♥♥♥ đã đăng hơn một năm qua
amber_ko đã đưa ý kiến …
happy valentines day, everlastings!! ^^ đã đăng hơn một năm qua
Bubblepop00 đã đưa ý kiến …
Hey!^^
Anyone who tình yêu Ga-in tham gia my spot for her: link đã đăng hơn một năm qua
mioakiyama4578 đã bình luận…
joined hơn một năm qua