trả lời câu hỏi này

Britney Spears Câu Hỏi

Why do bạn like Britney Spears?

 australia-101 posted hơn một năm qua
next question »

Britney Spears Các Câu Trả Lời

sini12 said:
Nope,I dont LIKE her! I tình yêu her <3 Shes awesome.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »