Brandon and Callie Updates

a video đã được thêm vào: brandon & callie | high hopes hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: brandon + callie | i hate you, don't leave me hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: you're an a**hole but i tình yêu bạn | brandon & callie hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: callie & brandon | it´s like the sun came out hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Callie & Brandon | tình yêu me Like bạn do hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: brandon + callie | just a dream hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: callie & brandon | tình yêu me like bạn do hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Brandon + Callie - Gravity (3x09) hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Brandon & Callie | Get off with bạn hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: The Fosters - Brandon & Callie Crazy In tình yêu hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: bạn are a memory | brandon&callie (+3x10) hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: ►callie & brandon | i hate u i tình yêu u hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: ✗ Brandon & Callie ► Do I wanna know? ✗ hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Brandon & Callie | So Far hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Brandon & Callie | Over bạn hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: callie and brandon \\ the hills hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Brandon + Callie | Wildest Dreams (3x10) hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: ► brandon and callie | time hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Brandon & Callie | Unbreakable hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: callie and brandon || tình yêu me like bạn do hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: brandon and callie | stop and stare hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: brandon + callie | i hate you, dont leave me hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: callie & brandon | outlaws [+3x09] hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: brandon & callie | fix bạn hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Brandon + callie | Just give me a reason hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Brandon & Callie | ► We are broken hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Brandon & Callie // Hands to myself hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Brandon & Callie | Can bạn hold me? hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: brandon & callie | over bạn hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: || Brandon & Callie - "I tình yêu you" || hơn một năm qua by brallie_love
a video đã được thêm vào: all i want | brandon & callie hơn một năm qua by brallie_love
a video đã được thêm vào: with tình yêu | callie&brandon hơn một năm qua by brallie_love
a video đã được thêm vào: callie & brandon || sinners ღ hơn một năm qua by brallie_love
a poll đã được thêm vào: Who are bạn most excited to see in Season 2? hơn một năm qua by brallie_love
a poll đã được thêm vào: Who do bạn ship the most? hơn một năm qua by brallie_love
a video đã được thêm vào: Brallie- Can't Help (Brandon's POV)[Complete] hơn một năm qua by wolpire331
a poll đã được thêm vào: Which character are bạn most excited for season 1B? hơn một năm qua by wolpire331
a video đã được thêm vào: ▶ Brandon & Callie || without you.. hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: ▶ brandon x callie || falling slowly hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: ▶ Callie,Brandon&Talya || Far Away || hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: ▶ brandon & callie | let her go hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: ▶ brandon & callie | almost lover hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Callie & Brandon || Just So bạn Know hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: The Fosters/ Brandon & Callie/ She Will Be Loved hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Brandon + Callie | Give Me tình yêu ♥ hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: ▶ callie & brandon | make bạn feel my tình yêu hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: ▶ ┼ wonder | brandon & callie hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Brandon+Callie// Nightingale ⭐️ hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Brandon and Callie | Make bạn Feel My tình yêu hơn một năm qua by hottie23
a video đã được thêm vào: Terrible Things- Brandon & Callie (AU) hơn một năm qua by hottie23