trả lời câu hỏi này

Blair & Chuck Câu Hỏi

what are some of your yêu thích CB fanfics? i'll hiển thị mine if bạn hiển thị me yours :)

 what are some of your yêu thích CB fanfics? i'll hiển thị mine if bạn hiển thị me yours :)
 laurik2007 posted hơn một năm qua
next question »

Blair & Chuck Các Câu Trả Lời

tokarczyk said:
My yêu thích scene of blair and chuck is when chuck propose to blair.

select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »