trả lời câu hỏi này

Black Veil Brides Câu Hỏi

Would anyone be interested in a zune 8gb (black) autographed bởi andy sixx for 60 dollars?

*
a câu hỏi 4 u y wud u sell that?
mcrluv122996 posted hơn một năm qua
*
I KNOW RIGHT!!!!!!!!!
aloisatrancy posted hơn một năm qua
 xxfrawrxx posted hơn một năm qua
next question »

Black Veil Brides Các Câu Trả Lời

bvba6 said:
Heck yea! i would totally pay $60 for that...i tình yêu andy sixx! omg! i tình yêu him!...i will give bạn my whole pay check! for that!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
nan95 said:
I would totally want that!!! I would pay anything to get my hand on that!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
mcrluv122996 said:
ME!!!!!!!! OMFG I <3 ANDY!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
RawrTiasaur said:
Ah! I pay 100!!!!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
clenzpepper123 said:
ID PAY 120!!!! PLZ!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »