Black màu hồng, hồng Updates

a comment was made to the fan art: BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V cách đây 2 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: K-POP WITH ZERO BUDGET! (BLACKPINK - Kill This Love) cách đây 4 ngày by Blaze1213IsBack
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - ‘Kill This Love’ 0414 SBS Inkigayo cách đây 8 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: Learn Korean with BLACKPINK - '불장난 (PLAYING WITH FIRE)' Lyrics Part 2 cách đây 9 ngày by Blaze1213IsBack
a video đã được thêm vào: Learn Korean with BLACKPINK - '불장난 (PLAYING WITH FIRE)' Lyrics cách đây 9 ngày by Blaze1213IsBack
a comment was made to the poll: Your Những người bạn _________ Blackpink!~ cách đây 9 ngày by Blaze1213IsBack
a video đã được thêm vào: Adults React To BLACKPINK - Kill This tình yêu cách đây 9 ngày by Blaze1213IsBack
a photo đã được thêm vào: dewa cách đây 10 ngày by dewa121
a comment was made to the poll: Rate: Kill This tình yêu cách đây 11 ngày by twinklestar11
a poll đã được thêm vào: Rate: Kill This tình yêu cách đây 11 ngày by DisneyPrince88
a comment was made to the poll: Who looks best in 'KILL THIS LOVE' MV? cách đây 11 ngày by Naomi_7
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - LISA 'Kill This Love' FOCUSED CAMERA cách đây 11 ngày by yui1234
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - Kill This tình yêu (JENNIE), 블랙핑크 - Kill This Love💖🌸 cách đây 12 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - KILL THIS tình yêu (Jisoo Focus)💖🌸 cách đây 12 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - KILL THIS LOVE, 블랙핑크 - Lisa Focused💖🌸 cách đây 12 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - ROSÉ 'Kill This Love' FOCUSED CAMERA💖🌸 cách đây 12 ngày by GDragon612
a comment was made to the poll: Which Blackpink's pet is the cutest?!~ cách đây 12 ngày by GDragon612
a comment was made to the poll: My bias hoặc My bias wrecker?!~ cách đây 12 ngày by GDragon612
a comment was made to the poll: Which song from 'KILL THIS LOVE' bạn like the most? cách đây 12 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - 'Kill This Love' DANCE PRACTICE VIDEO (MOVING VER.) cách đây 13 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - ‘Kill This Love’ 0407 SBS Inkigayo cách đây 15 ngày by Sparklefairy375
a video đã được thêm vào: BLACKPINK For Kia Soul Collaboration | BLACKPINK 2019 World Tour Sponsor cách đây 16 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: BLACKPINK for Spotify | Answering câu hỏi kiểm tra cách đây 16 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ComeBack Stage] BLACKPINK - Kill This tình yêu , hiển thị âm nhạc core 20190406 cách đây 16 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ComeBack Stage] BLACKPINK - Don't Know What To Do, 블랙핑크 - Don't Know What To Do cách đây 16 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - Kill This Love, 블랙핑크 - Kill This tình yêu @Show! âm nhạc Core 20190406 cách đây 16 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - Don't Know What To Do, 블랙핑크 - Don't Know What To @Show! âm nhạc Core 20190406 cách đây 16 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V MAKING FILM cách đây 17 ngày by Sparklefairy375
a link đã được thêm vào: BLACKPINK’s “Kill This Love” Takes No. 1 On Many Major Realtime Charts cách đây 17 ngày by Ieva0311
an icon đã được thêm vào: BLACKPINK 'KILL THIS LOVE' các biểu tượng cách đây 17 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - KILL THIS tình yêu M/V Behind The Scenes (FULL OFFICAL VIDEO) [ENG SUB] cách đây 17 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: BLACKPINK "Kill This Love" áo khoác Making Video cách đây 17 ngày by Ieva0311
fan art đã được thêm vào: Blackpink Lisa cách đây 17 ngày by Blaze1213IsBack
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - Kill This tình yêu (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사) cách đây 17 ngày by Blaze1213IsBack
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - Hope Not (아니길) (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사) cách đây 17 ngày by Blaze1213IsBack
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - 'KICK IT' LYRICS (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han) cách đây 17 ngày by Blaze1213IsBack
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - Don't Know What To Do (Color Coded Lyrics Eng/Rom/Han/가사) cách đây 17 ngày by Blaze1213IsBack
a poll đã được thêm vào: Who looks best in 'KILL THIS LOVE' MV? cách đây 18 ngày by Ieva0311
a poll đã được thêm vào: Which song from 'KILL THIS LOVE' bạn like the most? cách đây 18 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) (Remix) - BLACKPINK (블랙핑크) | 가사 (Lyrics) cách đây 18 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 아니길 (Hope Not) - BLACKPINK (블랙핑크) | 가사 (Lyrics) cách đây 18 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Kick It - BLACKPINK (블랙핑크) | 가사 (Lyrics) cách đây 18 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Don't Know What To Do - BLACKPINK (블랙핑크) | 가사 (Lyrics) cách đây 18 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V cách đây 18 ngày by Ieva0311
a comment was made to the video: Google Translate Sings - BLACKPINK - DDU-DU DDU-DU cách đây 18 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: Google Translate Sings - BLACKPINK - DDU-DU DDU-DU cách đây 18 ngày by Blaze1213IsBack
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V Teaser cách đây 20 ngày by Sparklefairy375
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - 'KILL THIS LOVE' ROSE TEASER VIDEO cách đây 20 ngày by Sparklefairy375
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - 'KILL THIS LOVE' JISOO TEASER VIDEO cách đây 20 ngày by Sparklefairy375
a video đã được thêm vào: BLACKPINK - 'KILL THIS LOVE' LISA TEASER VIDEO cách đây 21 ngày by Ieva0311