thêm hình ảnh

Billy Talent Hình ảnh

thêm video

Billy Talent Video

tạo phiếu bầu

Billy Talent Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Rusted From The Rain
Rusted From The Rain
22%
White Sparrows
20%
người hâm mộ lựa chọn: Billy Talent II
60%
32%
người hâm mộ lựa chọn: surrender
surrender
14%
try honesty
9%
người hâm mộ lựa chọn: Devil in A Midnight Mass
18%
16%
người hâm mộ lựa chọn: this is how is goes
this is how is goes
27%
Prisoners of today
25%
thêm billy talent số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Billy Talent Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm billy talent các câu trả lời >>  
viết bài

Billy Talent Các Bài Viết

thêm billy talent các bài viết >>  

Billy Talent đường Dẫn

thêm billy talent đường dẫn >>  

Billy Talent tường

REPTHENORTH đã đưa ý kiến …
Got the new cd đã đăng hơn một năm qua
BillyTalent223 đã đưa ý kiến …
xin chào ppl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! like all of bạn i am B.T CRAZY!!!!!!! anyone know when bt's 4th album will be appearing? billy talent is âm nhạc Holiness!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Yue42 đã đưa ý kiến …
Surender is awesome!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(I can do this forever)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... đã đăng hơn một năm qua