trả lời câu hỏi này

Bill Kaulitz Câu Hỏi

Did bạn know he's married?

And to a guy, too.
 AbstractSteel posted hơn một năm qua
next question »

Bill Kaulitz Các Câu Trả Lời

Gothic-Asya said:
bullshit, u dont know anything, u idiot, and he's not gay....
select as best answer
posted hơn một năm qua 
BizarreTokio said:
WTF? Hahah! He's not married!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »