Biệt Đội Big Hero 6 Updates

fan art đã được thêm vào: Biệt Đội Big Hero 6 cách đây 6 ngày by stevensmorgan22
a comment was made to the fan art: Baymax, Tadashi and Hiro cách đây 7 ngày by Pikachuloverw
a comment was made to the poll: Would bạn like to see Hiro and GoGo have a tickle fight? cách đây một tháng 1 by Crazedsitcomfan
a poll đã được thêm vào: Would bạn like to see Hiro and GoGo have a tickle fight? cách đây một tháng 1 by Crazedsitcomfan
a comment was made to the poll: Which member of Big Hero 6 is your favorite? cách đây 2 tháng by tuneatic
a poll đã được thêm vào: Which member of Big Hero 6 is your favorite? cách đây 2 tháng by BB2010
a comment was made to the poll: Do bạn want to see a live action version of Big Hero 6 for the MCU's tiếp theo phase and make it be slightly thêm comic accurate but make it feel similar to the animated films! cách đây 2 tháng by tuneatic
a comment was made to the poll: Do bạn want to see thêm merchandise of the comic versions of Big Hero 6 due to lack of comic merchandise? cách đây 2 tháng by tuneatic
a comment was made to the poll: Did bạn know Big Hero 6 was originally a Marvel property? cách đây 2 tháng by BB2010
a poll đã được thêm vào: Do bạn want to see thêm merchandise of the comic versions of Big Hero 6 due to lack of comic merchandise? cách đây 2 tháng by pedalpunk57
a poll đã được thêm vào: Do bạn want to see a live action version of Big Hero 6 for the MCU's tiếp theo phase and make it be slightly thêm comic accurate but make it feel similar to the animated films! cách đây 2 tháng by pedalpunk57
a poll đã được thêm vào: Did bạn know Big Hero 6 was originally a Marvel property? cách đây 2 tháng by pedalpunk57
a comment was made to the poll: Do bạn think Hiro looks like a mix between Jack Frost and Hiccup? cách đây 2 tháng by tuneatic
a video đã được thêm vào: Big Hero 6 AMV - Still I Fly cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Ready As I'll Ever Be || Big Hero 6 The Series AMV cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a comment was made to the poll: After comfirming BH6 sequel, there is rumours that tiếp theo movie will be called Big hero 7- What bạn think plot will be most like? cách đây 4 tháng by MilouHamada04
a comment was made to the poll: Do bạn think Big Hero 6 deserves Academy Award for Best Animated Picture? cách đây 4 tháng by MilouHamada04
a comment was made to the poll: If BH6 was sequel, how bạn want to Hiro looks in tiếp theo movie? cách đây 4 tháng by MilouHamada04
a comment was made to the poll: Out of these, what's your yêu thích Hiro quote? cách đây 4 tháng by MilouHamada04
a comment was made to the poll: yêu thích Tadashi crossover paring? cách đây 4 tháng by MilouHamada04
a comment was made to the poll: Which ship is thêm overrated? cách đây 4 tháng by MilouHamada04
a comment was made to the poll: Do bạn think Fred is funny? cách đây 4 tháng by MilouHamada04
a comment was made to the poll: Hiro x Gogo hoặc Hiro x Karmi cách đây 4 tháng by MilouHamada04
a comment was made to the poll: Would bạn like to get them to put Big Hero 6: The Series in 3D animation? cách đây 4 tháng by MilouHamada04
a comment was made to the poll: Immortals hoặc hàng đầu, đầu trang of the World cách đây 4 tháng by MilouHamada04
a comment was made to the poll: Would bạn rather the Big Hero 6 ti vi series be in 3D phim hoạt hình hoặc 2D animation? cách đây 4 tháng by MilouHamada04
a video đã được thêm vào: Immortals (Big Hero 6) - Kingdom Hearts 3 AMV cách đây 5 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Big Hero 6 AMV ~Sunflower~ cách đây 5 tháng by PrincessFairy
a comment was made to the poll: yêu thích Male (human ) member of Big Hero 6 cách đây 9 tháng by tuneatic
a comment was made to the poll: Do bạn prefer the males hoặc females in this movie? cách đây 9 tháng by tuneatic
a comment was made to the poll: With whom does Hiro have the most interesting relationship with? cách đây 9 tháng by tuneatic
a comment was made to the poll: Which female character is better? cách đây 9 tháng by tuneatic
a video đã được thêm vào: Behind the Scenes on “Baymax Dreams” cách đây 10 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Making bắp rang bơ, bỏng ngô | Disney Big Chibi 6 The Series cách đây 10 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Big Hero 6 The Series - Daniel Henney Interview cách đây 11 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Big Hero 6 The Series: Overdrive cách đây 11 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Big Hero 6 The Series: Mini Max cách đây 11 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Baymax and Mochi (Short) | Big Hero 6 The Series cách đây 11 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Baymax and Wasabi (Short) | Big Hero 6 The Series cách đây 11 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Baymax and Fred (Short) | Big Hero 6 The Series cách đây 11 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Baymax and Go Go (Short) | Big Hero 6 The Series cách đây 11 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Baymax and Honey chanh (Short) | Big Hero 6 The Series cách đây 11 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Baymax and Hiro (Short) | Big Hero 6 The Series cách đây 11 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Baymax Dreams of Evil con cừu, cừu | Big Hero 6 cách đây 11 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Baymax Dreams of giường Bugs | Big Hero 6 cách đây 11 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Baymax Dreams of Too Many Baymaxes | Big Hero 6 cách đây 11 tháng by PrincessFairy
a comment was made to the poll: Besides Baymax, who was the better voice actor/ actress cách đây 11 tháng by tuneatic
a comment was made to the poll: Who Had The Coolest Suit? cách đây 11 tháng by tuneatic
a poll đã được thêm vào: Do bạn think there should be an arc on the hiển thị where big hero 6 travels to other cities and meets new Giải cứu thế giới cách đây 11 tháng by tuneatic
a comment was made to the poll: Which Big Hero 6 character are bạn most like? cách đây 11 tháng by tuneatic