trả lời câu hỏi này

Beyoncé Câu Hỏi

If Beyoncé was'nt married, do bạn think she would be single hoặc married to someone else?

 randomgirl3000 posted hơn một năm qua
next question »

Beyoncé Các Câu Trả Lời

sha123shay said:
i dont know but i think she would be happy with who ever she chooses :}
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »