trả lời câu hỏi này

Beyoncé and Jay Z Câu Hỏi

How long have they been a couple?

 AlannaVerse posted hơn một năm qua
next question »

Beyoncé and Jay Z Các Câu Trả Lời

briosha said:
6 yrs

select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
HI HOW TO DO THIS
andapink posted hơn một năm qua
gmugger said:
A little over 10 years
select as best answer
posted hơn một năm qua 
christyo said:
10 years
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »