thêm hình ảnh

BEAST/B2ST Hình ảnh

thêm video

BEAST/B2ST Video

tạo phiếu bầu

BEAST/B2ST Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: YoSeop
34%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Kiseob (Kikwang + Yoseob)
29%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Yoseob Yang
34%
26%
người hâm mộ lựa chọn: BLACK?
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Yoseob???
60%
16%
thêm beast/b2st số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

BEAST/B2ST Các Câu Trả Lời

2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm beast/b2st các câu trả lời >>  
viết bài

BEAST/B2ST Các Bài Viết

thêm beast/b2st các bài viết >>  

BEAST/B2ST đường Dẫn

BEAST/B2ST tường

Hanii-shi đã đưa ý kiến …
can bạn Lights, Beauties / B2utsys / B2stlys tham gia my group?

link

thank you!~ đã đăng cách đây 2 tháng
heart
Ieva0311 đã đưa ý kiến …
Former B2ST now HIGHLIGHT just made re-debut with Plz Don’t Be Sad
Please keep support them with new start new beggining
The 5 of them deserved to be on hàng đầu, đầu trang after going through so much
STAN HIGHLIGHT, STAN TALENT ♥♥♥
đã đăng hơn một năm qua
heart
Love_Equation đã đưa ý kiến …
HAPPY BIRTHDAY
To the amazing and talented Hyunseung of B2ST
Hope bạn have an amazing day<3
đã đăng hơn một năm qua
GDragon612 đã bình luận…
HAPPY BDAY HYUNSEUNG ALL THE BEST FOR bạn SARANGHAE KATHI❤ ❥ hơn một năm qua